تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بحث روی پیش نویس توافقنامه صلح برای افغانستان

نسخه‌یی از پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح افغانستان که در این اواخر با سیاست‌گران مطرح کشور شریک شده، به طلوع‌نیوز رسیده‌است. اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، حکومت انتقالی و نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس همیشه‌گی، سه بخش مهم این پیش‌نویس اند.

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان

جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان

فراخبر

فراخبر: بحث روی پیش نویس توافقنامه صلح برای افغانستان

نسخه‌یی از پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح افغانستان که در این اواخر با سیاست‌گران مطرح کشور شریک شده، به طلوع‌نیوز رسیده‌است. اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، حکومت انتقالی و نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس همیشه‌گی، سه بخش مهم این پیش‌نویس اند.

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان

جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews