تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات ازنهایی شدن طرح بودجه یکصدوچهل وشش میلیون دالری انتخابات ریاست جمهوری خبرمی دهد.

این نهاد از خرید بیست و پنج هزار دستگاه شناخت بایومتریک برای انتخابات ریاست جمهوری نیز خبر می دهد درحالی که در انتخابات مجلس نماینده گان برای بیست ویک هزار محل رای دهی نیز بیست و دو هزار دستگاه خریده شده بود.

گرداننده : وحید احمدی

مهمان برنامه :

رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

 

 

 

فراخبر

فراخبر: بررسی بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات ازنهایی شدن طرح بودجه یکصدوچهل وشش میلیون دالری انتخابات ریاست جمهوری خبرمی دهد.

این نهاد از خرید بیست و پنج هزار دستگاه شناخت بایومتریک برای انتخابات ریاست جمهوری نیز خبر می دهد درحالی که در انتخابات مجلس نماینده گان برای بیست ویک هزار محل رای دهی نیز بیست و دو هزار دستگاه خریده شده بود.

گرداننده : وحید احمدی

مهمان برنامه :

رحیمه ظریفی، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

 

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews