تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: دلیل عدم حضور معاون اول ریاست‌جمهوری در نشست‌های رسمی

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست‌رییس جمهور با آن‌که در حدود ده ماه می‌شود که از ترکیه به کشور برگشته‌است، هنوز هم در نشست‌های کابینه شرکت نمی‌کند.

در این برنامه، گرداننده وحید احمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نذیر احمد احمدزی- عضو پیشین مجلس نماینده گان

مولوی بحرالدین جوزجانی- عضو رهبری حزب جنبش ملی

فراخبر

فراخبر: دلیل عدم حضور معاون اول ریاست‌جمهوری در نشست‌های رسمی

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست‌رییس جمهور با آن‌که در حدود ده ماه می‌شود که از ترکیه به کشور برگشته‌است، هنوز هم در نشست‌های کابینه شرکت نمی‌کند.

در این برنامه، گرداننده وحید احمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نذیر احمد احمدزی- عضو پیشین مجلس نماینده گان

مولوی بحرالدین جوزجانی- عضو رهبری حزب جنبش ملی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews