تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فر اخبر: حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو شرکت نمی‌کند

حکومت افغانستان در نشست گفت‌وگوهای صلح که تا کمتر از دو هفتۀ دیگر به میزبانی مسکو برگزار می‌شود ،شرکت نخواهد کرد.

وزارت خارجه می‌گوید که حکومت افغانستان به گفت‌وگوهای صلح بین الافغانی تأکید میکند، از همین رو حکومت  تصمیم گرفته است تا درین نشست شرکت نکند.

در این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

 
ضیا رفعت ، آگاه سیاسی
امان عظیمی، عضو شورای عالی صلح
 

فراخبر

فر اخبر: حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو شرکت نمی‌کند

حکومت افغانستان در نشست گفت‌وگوهای صلح که تا کمتر از دو هفتۀ دیگر به میزبانی مسکو برگزار می‌شود ،شرکت نخواهد کرد.

وزارت خارجه می‌گوید که حکومت افغانستان به گفت‌وگوهای صلح بین الافغانی تأکید میکند، از همین رو حکومت  تصمیم گرفته است تا درین نشست شرکت نکند.

در این برنامه، گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

 
ضیا رفعت ، آگاه سیاسی
امان عظیمی، عضو شورای عالی صلح
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews