تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: افغانستان به تو نیاز دارد

در این بخش برنامه فواد امان گفت‌وگوی را در بارۀ عوامل مهاجرت ها، راهکارها برای جلوگیری از فرار جوانان و برنامه‎های حکومت برای بازگشت مهاجربن به افغانستان انجام داده است.

مهمانان:

شهرزاد اکبر، رییس نهاد جامعۀ باز
داکتر عالمه، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان
مجید یار، معاون ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری‌ها
مسعود احمدی، نمایندۀ سازمان جهانی مهاجرت

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

گفتمان

گفتمان: افغانستان به تو نیاز دارد

در این بخش برنامه فواد امان گفت‌وگوی را در بارۀ عوامل مهاجرت ها، راهکارها برای جلوگیری از فرار جوانان و برنامه‎های حکومت برای بازگشت مهاجربن به افغانستان انجام داده است.

مهمانان:

شهرزاد اکبر، رییس نهاد جامعۀ باز
داکتر عالمه، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان
مجید یار، معاون ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری‌ها
مسعود احمدی، نمایندۀ سازمان جهانی مهاجرت

برای تماشای کامل برنامه به اینجا سر بزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews