Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: بحث روی وضعیت امنیتی و درگیری‌های اخیر در غزنی

شهر غزنی، پایتخت فرهنگ جهان اسلام، در این شب و روز‌ها در آتش جنگ می‌سوزد. پیش از این نیز باری در چنین آتشی سوخته بود و آن سده ششم هجری بود که سلطان علاء الدین، غزنین را به آتش کشید و آینده‌گان برای او لقب جهان سوز دادند.

چه عواملی سبب شد تا غزنی با چنین سرنوشتی رو‌به‌رو گردد؟

چرا هر بار یکی از مراکز ولایت‌های کشور به دست طالبان می‌افتد، و سپس چیزی که بر جای می‌ماند، خاک و خاکستر است، اجساد است و کوچه‌های خون‌آلود و ساختمان‌های ویران و به آتش کشیده شده!

طالبان چرا در آستانۀ عید قربان در زمانی که حکومت از آتش‌بس دوم سخن می‌گوید به چنین حمله‌یی دست زدند.

جنگ در غزنی چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت عمومی کشور داشته باشد؟

در این برنامه گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

شاگل رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان

موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر

عزیز الله شکیب، باشنده ولایت غزنی

محمد آگل مجاهد، آگاه امور نظامی

گفتمان

گفتمان: بحث روی وضعیت امنیتی و درگیری‌های اخیر در غزنی

شهر غزنی، پایتخت فرهنگ جهان اسلام، در این شب و روز‌ها در آتش جنگ می‌سوزد. پیش از این نیز باری در چنین آتشی سوخته بود و آن سده ششم هجری بود که سلطان علاء الدین، غزنین را به آتش کشید و آینده‌گان برای او لقب جهان سوز دادند.

چه عواملی سبب شد تا غزنی با چنین سرنوشتی رو‌به‌رو گردد؟

چرا هر بار یکی از مراکز ولایت‌های کشور به دست طالبان می‌افتد، و سپس چیزی که بر جای می‌ماند، خاک و خاکستر است، اجساد است و کوچه‌های خون‌آلود و ساختمان‌های ویران و به آتش کشیده شده!

طالبان چرا در آستانۀ عید قربان در زمانی که حکومت از آتش‌بس دوم سخن می‌گوید به چنین حمله‌یی دست زدند.

جنگ در غزنی چه تاثیری می‌تواند بر وضعیت عمومی کشور داشته باشد؟

در این برنامه گرداننده پرتو نادری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

شاگل رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان

موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر

عزیز الله شکیب، باشنده ولایت غزنی

محمد آگل مجاهد، آگاه امور نظامی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews