تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر افغانستان

سال ۱۹۷۵ میلادی بود که دانشمندانی از تغییرات فاجعه‌بار اقلیمی هشدار دادند و گفتند که گرمایش زمین در حال افزایش است. 

نگرانی‌های جدی وجود دارد که ممکن گرمای زمین تا  سال ۲۰۳۰میلادی تا بیش از یک و نیم درجۀ سانتی گرید بالا برود که زنده‌گی را در سیاره ما با خطر بزرگ و فاجعه باری می تواند رو به رو سازد؟

دلایل گرمایش زمین چیست، آیا این دلایل به  طبیعت بر می گردد یا به مداخلۀ بی رویۀ آن در طبیعت؟ 

مسئلۀ گرمایش زمین امرزه به یک مشکل بزرگ اقلیمی در جهان بدل شده است.

در همین حال گفته شده است که افغانستان یکی از آسیب پذیر ترین کشورها در برابر تغییرات اقلمی است؟

هم اکنون کشور از گرمایش زمین چقدر آسیب دیده است؟ آیا خشک سالی اخیر در نتیجه گرمایش زمین پدید آمده است. آیا این خشک سالی تنها محدود به افغانستان است یا این که منقطۀ ما از چنین چیزی رنج می برد؟

آیا منطقه و جهان با یک بحران زیست محیطی رو به رو شده است؟ 

آیا ممکن است جلو گرمایش زمین را بگیرد؟  

افغانستان با چه برنامه‌ها و کار شیوه هایی می تواند با خشک سالی و تخریب محیط زیست مقابله کند؟ 

در این برنامه گرداننده پرتو نادری به بحث روی این موضوعات پرداخته است.

مهمانان:

•    عزت الله صدیقی، معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست

•    نعیم اقرار، استاد دانشگاه کابل 

•    وکیل احمد سرحدی، استاد دانشگاه 

•    اسدالله میلاد، کارشناس آب 

گفتمان

گفتمان: تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر افغانستان

سال ۱۹۷۵ میلادی بود که دانشمندانی از تغییرات فاجعه‌بار اقلیمی هشدار دادند و گفتند که گرمایش زمین در حال افزایش است. 

نگرانی‌های جدی وجود دارد که ممکن گرمای زمین تا  سال ۲۰۳۰میلادی تا بیش از یک و نیم درجۀ سانتی گرید بالا برود که زنده‌گی را در سیاره ما با خطر بزرگ و فاجعه باری می تواند رو به رو سازد؟

دلایل گرمایش زمین چیست، آیا این دلایل به  طبیعت بر می گردد یا به مداخلۀ بی رویۀ آن در طبیعت؟ 

مسئلۀ گرمایش زمین امرزه به یک مشکل بزرگ اقلیمی در جهان بدل شده است.

در همین حال گفته شده است که افغانستان یکی از آسیب پذیر ترین کشورها در برابر تغییرات اقلمی است؟

هم اکنون کشور از گرمایش زمین چقدر آسیب دیده است؟ آیا خشک سالی اخیر در نتیجه گرمایش زمین پدید آمده است. آیا این خشک سالی تنها محدود به افغانستان است یا این که منقطۀ ما از چنین چیزی رنج می برد؟

آیا منطقه و جهان با یک بحران زیست محیطی رو به رو شده است؟ 

آیا ممکن است جلو گرمایش زمین را بگیرد؟  

افغانستان با چه برنامه‌ها و کار شیوه هایی می تواند با خشک سالی و تخریب محیط زیست مقابله کند؟ 

در این برنامه گرداننده پرتو نادری به بحث روی این موضوعات پرداخته است.

مهمانان:

•    عزت الله صدیقی، معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست

•    نعیم اقرار، استاد دانشگاه کابل 

•    وکیل احمد سرحدی، استاد دانشگاه 

•    اسدالله میلاد، کارشناس آب 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews