Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: خودسازی

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

۱ـ محمد اکرم عارفی پژوهشگر دین و سیاست

۲ـ امان الله فصیحی پژوهشگر جامعه شناسی

۳ـ نجیب منلی نویسنده

گفتمان

گفتمان: خودسازی

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

۱ـ محمد اکرم عارفی پژوهشگر دین و سیاست

۲ـ امان الله فصیحی پژوهشگر جامعه شناسی

۳ـ نجیب منلی نویسنده

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews