تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: سرنوشت پروسه صلح پس از مرگ رهبری طالبان و ایجاد چند دسته گی و اختلافات در این گروه

محورها:

۱ مسیر گفتگوهای صلح پس از مرگ ملا عمر به کدام سو خواهد رفت؟
۲ از دیدگاه کناره گیری سید طیب اقا از ریاست دفتر سیاسی طالبان در قطر و چند دسته گی و اختلافات در میان تشکیلات این گروه چه تاثیراتی بر روند مذاکرات صلح خواهد گذاشت؟
۳ ایا کناره گیری سید طیب اقا روند مذاکرات را شکننده تر و پیچیده تر از قبل خواهد ساخت؟
۴ در حالی که رهبری ملا اختر محمد منصور از جانب طالبان پذیرفته نشده،حکومت افغانستان پس از این با چه کسی مذاکره خواهد کرد؟
۵ ایا پاکستان با تقسیم طالبان به چند شاخه در صدد امتیاز گیری های بیشتر است؟
۶ اگر پاکستان صداقت لازم را نداشته باشد و روند گفتگوها را با توجه به شرایط پیش امده به بن بست برساند،گزینه بعدی که حکومت افغانستان از ان استفاده خواهد کرد،کدام است؟

مهمانان:

دوکتور عبدالقیوم سجادی:استاد دانشگاه و عضو مجلس نماینده گان
محمد ناطقی:عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان
خلیل رومان:نویسنده و پژوهشگر
حسن شریفی بلخابی:عضو مجلس نماینده گان

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

گفتمان

گفتمان: سرنوشت پروسه صلح پس از مرگ رهبری طالبان و ایجاد چند دسته گی و اختلافات در این گروه

محورها:

۱ مسیر گفتگوهای صلح پس از مرگ ملا عمر به کدام سو خواهد رفت؟
۲ از دیدگاه کناره گیری سید طیب اقا از ریاست دفتر سیاسی طالبان در قطر و چند دسته گی و اختلافات در میان تشکیلات این گروه چه تاثیراتی بر روند مذاکرات صلح خواهد گذاشت؟
۳ ایا کناره گیری سید طیب اقا روند مذاکرات را شکننده تر و پیچیده تر از قبل خواهد ساخت؟
۴ در حالی که رهبری ملا اختر محمد منصور از جانب طالبان پذیرفته نشده،حکومت افغانستان پس از این با چه کسی مذاکره خواهد کرد؟
۵ ایا پاکستان با تقسیم طالبان به چند شاخه در صدد امتیاز گیری های بیشتر است؟
۶ اگر پاکستان صداقت لازم را نداشته باشد و روند گفتگوها را با توجه به شرایط پیش امده به بن بست برساند،گزینه بعدی که حکومت افغانستان از ان استفاده خواهد کرد،کدام است؟

مهمانان:

دوکتور عبدالقیوم سجادی:استاد دانشگاه و عضو مجلس نماینده گان
محمد ناطقی:عضو هیئت مذاکره کننده با طالبان
خلیل رومان:نویسنده و پژوهشگر
حسن شریفی بلخابی:عضو مجلس نماینده گان

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews