تازه‌ترین خبرها
گفتمان

گفتمان: نگرانی ها از محدود شدن دست رسی کودکان به آموزش و خدمات بهداشتی

دراین برنامه حارث جمالزاده در بارۀ نگرانی ها از محدود شدن دست رسی کودکان به آموزش و خدمات بهداشتی با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان:

۱ٓ زبیده اکبر، مدیر ارشد دادخواهی نهاد جهانی حمایت از کودکان
۲ حمیرا ثاقب، رییس خبرگزاری زن افغان
۳ واصل نور مهمند، معیین وزارت کار و امور اجتماعی
۴ بهیر ویار، مشاور آموزشی نهاد جهانی حمایت از کودکان

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

گفتمان

گفتمان: نگرانی ها از محدود شدن دست رسی کودکان به آموزش و خدمات بهداشتی

دراین برنامه حارث جمالزاده در بارۀ نگرانی ها از محدود شدن دست رسی کودکان به آموزش و خدمات بهداشتی با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان:

۱ٓ زبیده اکبر، مدیر ارشد دادخواهی نهاد جهانی حمایت از کودکان
۲ حمیرا ثاقب، رییس خبرگزاری زن افغان
۳ واصل نور مهمند، معیین وزارت کار و امور اجتماعی
۴ بهیر ویار، مشاور آموزشی نهاد جهانی حمایت از کودکان

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews