تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کرونا در افغانستان؛ ۶۶ رویداد مثبت تازه ثبت شدند

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در ۲۴ساعت گذشته، ۱۶۹ رویداد مشکوک ویروس کرونا در کشور آزمایش شده‌اند که از این میان ۶۶ رویداد مثبت تشخیص شده‌اند. 

به گفتۀ این وزارت، در این مدت یک بیمار کوویدنزده هم جانش را از دست داده‌است. 

رویدادهای تازه در ولایت‌های بلخ (۲۴)، کندهار (۳۴)، زابل (۷) و ارزگان (۴) ثبت شده‌اند.

با این همه، وزارت صحت‌عامه آمارهای مربوط به ولایت‌های کابل و هرات را که در هفتۀ گذشته بلندترین آمارها را داشتند، همه‌گانی نکرده‌است. 

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، تاکنون ۴۱۳۳۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند و ۱۵۳۳ بیمار کوویدنزده هم جان‌های شان را از دست داده‌اند. 

کرونا در افغانستان؛ ۶۶ رویداد مثبت تازه ثبت شدند

با این همه، وزارت صحت‌عامه آمارهای مربوط به ولایت‌های کابل و هرات را که در هفتۀ گذشته بلندترین آمارها را داشتند، همه‌گانی نکرده‌است. 

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در ۲۴ساعت گذشته، ۱۶۹ رویداد مشکوک ویروس کرونا در کشور آزمایش شده‌اند که از این میان ۶۶ رویداد مثبت تشخیص شده‌اند. 

به گفتۀ این وزارت، در این مدت یک بیمار کوویدنزده هم جانش را از دست داده‌است. 

رویدادهای تازه در ولایت‌های بلخ (۲۴)، کندهار (۳۴)، زابل (۷) و ارزگان (۴) ثبت شده‌اند.

با این همه، وزارت صحت‌عامه آمارهای مربوط به ولایت‌های کابل و هرات را که در هفتۀ گذشته بلندترین آمارها را داشتند، همه‌گانی نکرده‌است. 

بربنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه، تاکنون ۴۱۳۳۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند و ۱۵۳۳ بیمار کوویدنزده هم جان‌های شان را از دست داده‌اند. 

هم‌رسانی کنید