تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت صحت: موج سوم کرونا در افغانستان سیر نزولی به‌خود گرفته‌است

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که تغییراتی در سیر موج سوم ویروس کرونا در افغانستان به‌میان آمده‌است و اکنون در حال کاهش است.

اما این وزارت هشدار می‌دهد که اگر در برابر این ویروس بی‌پروایی شود بار دیگر گسترش خواهد یافت.

عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت‌عامه در این باره گفت: «خوشبختانه در موج سوم از قلعه گذشتیم. یک سلسله کاهش در آمار دیده می‌شود اما هنوزم هم خطر وجود دارد.»

در همین حال، مسوولان در شفاخانه افغان جاپان می‌گویند که هرچند شمار بیماران کرونا کووید نزده در این شفاخانه زیاد است اما  شماری مرگ و میرکاهش یافته است.

حشمت فیضی، پزشک در این شفاخانه بیان داشت: «شمار مراجعه کننده‌گان ما در بخش عاجل به‌علت این که مرکز های درمان کرونا بسته شده‌اند از یک هفته بدینسو زیاد شده است اما آمار مرگ و میر کاهش یافته است.»

شماری از  بیمار داران در  شفاخانه افغان جا‌ان می‌گویند که ویروس کرونا خطرناک است و باید از سوی مردم جدی گرفته شود.

احمد، از نزدیکان بیمار اظهار داشت: «هر آنچه که پزشکان به مردم توصیه می‌کننده باید به جای‌های بیرو بار نروند ماسک بزنند.»

در شبانه روز گذشته ۴۵۵ تن به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند و پانزده بیمار جان باخته‌اند.

وزارت صحت: موج سوم کرونا در افغانستان سیر نزولی به‌خود گرفته‌است

در شبانه روز گذشته ۴۵۵ تن به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند و پانزده بیمار جان باخته‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که تغییراتی در سیر موج سوم ویروس کرونا در افغانستان به‌میان آمده‌است و اکنون در حال کاهش است.

اما این وزارت هشدار می‌دهد که اگر در برابر این ویروس بی‌پروایی شود بار دیگر گسترش خواهد یافت.

عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت‌عامه در این باره گفت: «خوشبختانه در موج سوم از قلعه گذشتیم. یک سلسله کاهش در آمار دیده می‌شود اما هنوزم هم خطر وجود دارد.»

در همین حال، مسوولان در شفاخانه افغان جاپان می‌گویند که هرچند شمار بیماران کرونا کووید نزده در این شفاخانه زیاد است اما  شماری مرگ و میرکاهش یافته است.

حشمت فیضی، پزشک در این شفاخانه بیان داشت: «شمار مراجعه کننده‌گان ما در بخش عاجل به‌علت این که مرکز های درمان کرونا بسته شده‌اند از یک هفته بدینسو زیاد شده است اما آمار مرگ و میر کاهش یافته است.»

شماری از  بیمار داران در  شفاخانه افغان جا‌ان می‌گویند که ویروس کرونا خطرناک است و باید از سوی مردم جدی گرفته شود.

احمد، از نزدیکان بیمار اظهار داشت: «هر آنچه که پزشکان به مردم توصیه می‌کننده باید به جای‌های بیرو بار نروند ماسک بزنند.»

در شبانه روز گذشته ۴۵۵ تن به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند و پانزده بیمار جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید