Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت از افزایش بانوان مسلکی در نهادهای بهداشتی خبر می‌دهد

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای جلوگیری از مرگ و میر مادران در هنگام زایمان، در نظر دارد که شمار بانوان را در نهادهای بهداشتی افزایش دهد.

معین مالی و اداری این وزارت در مراسم بزرگداشت از روز جهانی قابله‌ها‌ در کابل خواهان کمک‌های دوامدار نهادهای کمک کننده جهانی در بخش بهداشت شد.

محمد اسحاق صاحبزاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش از ۳۸ هزار قابله‌ در کشور سرگرم کار در نهادهای بهداشتی در کشور استند. آقای صاحبزاده بر فراهم ساختن زمینه‌های بیشتر کاری برای بانوان در سکتور صحت تاکید می‌ورزد.

محمد اسحاق صاحبزاده گفت:«به مردم و‌ نهادهای جهانی وعده می‌دهیم که بخش قابله‌ها را در سکتور بهداشتی در آینده قسمی افزایش می‌دهیم که برابر با معیار های جهانی باشد.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید:«وعده می‌دهیم که حقوق قابله‌ها محفوظ است و باید به تحصیلات عالی، امتیازات شان توجه جدی می کنیم.»

روز جهانی قابله‌ها در کشور در حالی تجلیل می‌شود که آمار مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در کشور هنوز هم در سطح بلند قرار دارد. رییس عمومی قابله‌های وزارت صحت عامه می‌گوید که از بهر نبود فرصت برای آموزش‌های عالی در رشته قابله‌گی در کشور، برخی از قابله‌ها نمی‌خواهند که در این رشته کار کنند.

هیله غرشین، رییس عمومی قابله‌ها، گفت:«قابله های ما در نقاط دور دست حتا تا سه روز نوکریوالی دارند زیرا کمبود قابله است؛ همچنان موضوع حق الخطر قابله‌ها است و نیز تحصیلات شان دو ساله است؛ تحصیلات عالی در رشته قابلگی به درجه لیسانس بسیار کم‌است.»

در همین حال، سفیر قطر در کابل از کمک‌های بیشتر کشور اش به بخش‌های گونه‌گون به ویژه سکتور بهداشت در افغانستان خبر می‌دهد.

سعید بن مبارک الخیاری، سفیر قطر در کابل، گفت:«دولت قطر در بخش های بسیار مهم از جمله امنیت، ثبات، پیشرفت و کمک های بشری از طریق سازمان های دولتی همکاری اش را با افغانستان اعلام می کند؛ این کمک ها از طریق سفارت قطر، نهادهای دولتی قطر و هلال احمر قطر که نماینده آن از سال ها بدینسو در افغانستان است به افغانستان خواهند رسید.»

احمد ال عثمانی، رییس هلال احمر قطر در افغانستان، گفت:«بنیاد هلال احمر قطر از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو بیش از ۴۰ پروژه را در افغانستان در بخش های گونه گون چون خدمات بهداشتی فوری، پروژه های آموزشی و سکتور صحت عملی ساخته است.»

بر بنیاد آمارها، شش هزار قابله در چارچوب وزارت صحت عامه سرگرم کار استند و کمبود قابله‌های مسلکی در بخش‌های دوردست کشور هنوز هم یک چالش بزرگ پنداشته می‌شود.

وزارت صحت از افزایش بانوان مسلکی در نهادهای بهداشتی خبر می‌دهد

در همین حال، سفیر قطر در کابل از کمک‌های بیشتر کشور اش به بخش‌های گونه‌گون به ویژه سکتور بهداشت در افغانستان خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای جلوگیری از مرگ و میر مادران در هنگام زایمان، در نظر دارد که شمار بانوان را در نهادهای بهداشتی افزایش دهد.

معین مالی و اداری این وزارت در مراسم بزرگداشت از روز جهانی قابله‌ها‌ در کابل خواهان کمک‌های دوامدار نهادهای کمک کننده جهانی در بخش بهداشت شد.

محمد اسحاق صاحبزاده، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه می‌گوید که بیش از ۳۸ هزار قابله‌ در کشور سرگرم کار در نهادهای بهداشتی در کشور استند. آقای صاحبزاده بر فراهم ساختن زمینه‌های بیشتر کاری برای بانوان در سکتور صحت تاکید می‌ورزد.

محمد اسحاق صاحبزاده گفت:«به مردم و‌ نهادهای جهانی وعده می‌دهیم که بخش قابله‌ها را در سکتور بهداشتی در آینده قسمی افزایش می‌دهیم که برابر با معیار های جهانی باشد.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید:«وعده می‌دهیم که حقوق قابله‌ها محفوظ است و باید به تحصیلات عالی، امتیازات شان توجه جدی می کنیم.»

روز جهانی قابله‌ها در کشور در حالی تجلیل می‌شود که آمار مرگ و میر مادران در هنگام زایمان در کشور هنوز هم در سطح بلند قرار دارد. رییس عمومی قابله‌های وزارت صحت عامه می‌گوید که از بهر نبود فرصت برای آموزش‌های عالی در رشته قابله‌گی در کشور، برخی از قابله‌ها نمی‌خواهند که در این رشته کار کنند.

هیله غرشین، رییس عمومی قابله‌ها، گفت:«قابله های ما در نقاط دور دست حتا تا سه روز نوکریوالی دارند زیرا کمبود قابله است؛ همچنان موضوع حق الخطر قابله‌ها است و نیز تحصیلات شان دو ساله است؛ تحصیلات عالی در رشته قابلگی به درجه لیسانس بسیار کم‌است.»

در همین حال، سفیر قطر در کابل از کمک‌های بیشتر کشور اش به بخش‌های گونه‌گون به ویژه سکتور بهداشت در افغانستان خبر می‌دهد.

سعید بن مبارک الخیاری، سفیر قطر در کابل، گفت:«دولت قطر در بخش های بسیار مهم از جمله امنیت، ثبات، پیشرفت و کمک های بشری از طریق سازمان های دولتی همکاری اش را با افغانستان اعلام می کند؛ این کمک ها از طریق سفارت قطر، نهادهای دولتی قطر و هلال احمر قطر که نماینده آن از سال ها بدینسو در افغانستان است به افغانستان خواهند رسید.»

احمد ال عثمانی، رییس هلال احمر قطر در افغانستان، گفت:«بنیاد هلال احمر قطر از سال ۲۰۱۴ میلادی به این سو بیش از ۴۰ پروژه را در افغانستان در بخش های گونه گون چون خدمات بهداشتی فوری، پروژه های آموزشی و سکتور صحت عملی ساخته است.»

بر بنیاد آمارها، شش هزار قابله در چارچوب وزارت صحت عامه سرگرم کار استند و کمبود قابله‌های مسلکی در بخش‌های دوردست کشور هنوز هم یک چالش بزرگ پنداشته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره