Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکار واکسین فلج کودکان در کشور آغاز شده است

وزارت صحت عامه می‌گوید که قرار است در این پیکار نزدیک به ده میلیون کودک زیر پنج سال در سراسر کشور واکسین شوند. امسال به علت ثبت شدن یک رویداد مثبت فلج کودکان در کشور، عملی شدن پیکار سراسری واکسین پولیو بسیار مهم گفته می‌شود.

از این میان بیش از ۷۰۰ هزار کودک تنها در هرات واکسین خواهند شد.

عبدالوحید رحمانی، مسوول واکسیناسیون در حوزه غرب، می‌گوید:«خوشبختانه به تناسب سال‌های قبل کمتر شده است و این همه ارتباط می‌گیرد به وضعیت؛ درحال حاضر وضعیت امنیتی خوبی در کشور خود داریم.»

آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه هرات، گفت:«درسال جاری میلادی یک واقعه پولیو در کشور ما ثبت شده است بنا بر این تهدید پولیو هنوز در برابر اطفال حوزه ما و اطفال در سطح افغانستان است.»

در سایر ولایت‌های حوزه غرب کشور نیز پیکار واکسین پولیو آغاز شده است. به گفته مقام‌های بهداشتی، در این پیکار هیچ کودکی در غرب کشور از واکسین پولیو محروم نخواهد ماند.

محمدآصف قانت، رییس صحت عامه بادغیس، گفت: «در این دور کمپاین ۱۸۰۴۸۹ طفل مورد هدف ما است و کوشش می‌کنیم که هیچ طفلی از واکسین باز نماند.»

در سال روان میلادی دو رویداد مثبت پولیو در جهان ثبت شده اند که یک رویداد آن در ولایت پکتیکا و رویداد دیگر در ایالت خیبر پشتونخواه پاکستان است.

شماری از باشنده‌گان ولایت‌های جنوبی کشور نگران گسترش ویروس پولیو در این بخش کشور استند و از وزارت صحت عامه می‌خواهند که یک پیکار عمومی واکسین پولیو را راه اندازی کند.

شاه محمود همدرد، باشنده ارزگان، گفت: «قبل از این واکسیناتوران خانه به خانه می‌رفتند و حالا به مسجد ها می‌روند، باید مشکل ما شنیده شود، چون بسیاری از کودکان از واکسین محروم می‌شوند.»

افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان استند که ویروس پولیو تاکنون در این کشورها ریشه کن نشده است.

پولیو یا بیماری فلج کودکان یک بیماری کشنده و قابل سرایت از یک انسان به انسان دیگر است که تداوی ندارد. یگانه راه پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری استفاده از واکسین است.

پیکار واکسین فلج کودکان در کشور آغاز شده است

در سال روان میلادی، دو رویداد مثبت پولیو در جهان ثبت شده اند که یک رویداد آن در ولایت پکتیکا و رویداد دیگر در ایالت خیبر پشتونخواه پاکستان است.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که قرار است در این پیکار نزدیک به ده میلیون کودک زیر پنج سال در سراسر کشور واکسین شوند. امسال به علت ثبت شدن یک رویداد مثبت فلج کودکان در کشور، عملی شدن پیکار سراسری واکسین پولیو بسیار مهم گفته می‌شود.

از این میان بیش از ۷۰۰ هزار کودک تنها در هرات واکسین خواهند شد.

عبدالوحید رحمانی، مسوول واکسیناسیون در حوزه غرب، می‌گوید:«خوشبختانه به تناسب سال‌های قبل کمتر شده است و این همه ارتباط می‌گیرد به وضعیت؛ درحال حاضر وضعیت امنیتی خوبی در کشور خود داریم.»

آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه هرات، گفت:«درسال جاری میلادی یک واقعه پولیو در کشور ما ثبت شده است بنا بر این تهدید پولیو هنوز در برابر اطفال حوزه ما و اطفال در سطح افغانستان است.»

در سایر ولایت‌های حوزه غرب کشور نیز پیکار واکسین پولیو آغاز شده است. به گفته مقام‌های بهداشتی، در این پیکار هیچ کودکی در غرب کشور از واکسین پولیو محروم نخواهد ماند.

محمدآصف قانت، رییس صحت عامه بادغیس، گفت: «در این دور کمپاین ۱۸۰۴۸۹ طفل مورد هدف ما است و کوشش می‌کنیم که هیچ طفلی از واکسین باز نماند.»

در سال روان میلادی دو رویداد مثبت پولیو در جهان ثبت شده اند که یک رویداد آن در ولایت پکتیکا و رویداد دیگر در ایالت خیبر پشتونخواه پاکستان است.

شماری از باشنده‌گان ولایت‌های جنوبی کشور نگران گسترش ویروس پولیو در این بخش کشور استند و از وزارت صحت عامه می‌خواهند که یک پیکار عمومی واکسین پولیو را راه اندازی کند.

شاه محمود همدرد، باشنده ارزگان، گفت: «قبل از این واکسیناتوران خانه به خانه می‌رفتند و حالا به مسجد ها می‌روند، باید مشکل ما شنیده شود، چون بسیاری از کودکان از واکسین محروم می‌شوند.»

افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان استند که ویروس پولیو تاکنون در این کشورها ریشه کن نشده است.

پولیو یا بیماری فلج کودکان یک بیماری کشنده و قابل سرایت از یک انسان به انسان دیگر است که تداوی ندارد. یگانه راه پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری استفاده از واکسین است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره