Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی برنامه جهانی خوراک از افزایش سوءتغذیه در ۲۰۲۳ در افغانستان

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که بیش از سه میلیون کودک در افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۳ به سوءتغدیه شدید و میانه روبه‌رو خواهند شد.

این نهاد می‌افزاید که افغانستان امسال وارد سومین سال پی‌هم خشک‌سالی می‌شود و احتمال دارد که وضعیت سوءتغذیه در این کشور ۲۰ درصد وخیم‌تر شود.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفت: «کمک‌های نجات دهنده زندگی در سراسر افغانستان در جا‌های که امکان دارد، ادامه دارد. زنان افغان به کمک‌های سازمان جهانی خوراک در جا‌های که ما ذخیره کرده‌ایم، دست‌رسی خواهند داشت. در دو هفته نخست ماه جنوری سازمان جهانی خوراک و شرکایش به نزدیک به ۱.۴ میلیون تن در سراسر کشور رسیدگی کرده است. این شامل خدمات سوءتغذیه از کودکان مبتلا به سوءتغذیه گرفته تا مادران باردار و شیرده که در بحران گرسنگی قرار دارند، می‌باشد.»

به گفته برنامه جهانی خوراک، حضور زنان در رسانیدن کمک‌های این نهاد به نیازمندان یک نیاز است.

در همین حال، شماری از خانواده‌های که کودکان‌شان به سوءتغذیه دچار شده‌اند، می‌گویند که توان درمان کودکان‌شان را ندارند.

خال بی‌بی، مادر یک کودک مبتلا به سوء تغذیه، گفت: «در خانه ما فعلاً دو دانه طفل سوء تغذیه است. از ناخورمی، ناپوشیدنی، از بس که میکروب است و در جاهای میکروبی، گشت‌وگزار دارند. غریبی و فقیری است که اینها سوء تغذیه است.»

از سویی دیگر، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای موثریت بیش‌تر، کمک‌ها باید در هماهنگی با این وزارت توزیع شود.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «با در نظرداشت وضعیت موجود اقتصادی و اصول اطمینان از شفافیت و توزیع عادلانه کمک‌های بشری به ساحات آسیب‌پذیر و افراد نیازمند و مستحق، دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای همکارشان، فعالیت‌های شان را در هماهنگی با وزارت‌خانه‌ها و ادارات زیربط تنظیم نموده.»

گزارش‌های برنامه جهانی خوراک نشان می‌دهند که در حال حاضر از هر ده خانواده، نه خانواده به غذای کافی دست‌رسی ندارند و این نهاد در دو هفته ماه روان میلادی برای یک میلیون و چهارصدهزار تن کمک‌های بشردوستانه را فراهم ساخته است.

نگرانی برنامه جهانی خوراک از افزایش سوءتغذیه در ۲۰۲۳ در افغانستان

این نهاد می‌افزاید که افغانستان امسال وارد سومین سال پی‌هم خشک‌سالی می‌شود و احتمال دارد که وضعیت سوءتغذیه در این کشور ۲۰ درصد وخیم‌تر شود.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی خوراک می‌گوید که بیش از سه میلیون کودک در افغانستان تا پایان سال ۲۰۲۳ به سوءتغدیه شدید و میانه روبه‌رو خواهند شد.

این نهاد می‌افزاید که افغانستان امسال وارد سومین سال پی‌هم خشک‌سالی می‌شود و احتمال دارد که وضعیت سوءتغذیه در این کشور ۲۰ درصد وخیم‌تر شود.

فلیپ کروف، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک، گفت: «کمک‌های نجات دهنده زندگی در سراسر افغانستان در جا‌های که امکان دارد، ادامه دارد. زنان افغان به کمک‌های سازمان جهانی خوراک در جا‌های که ما ذخیره کرده‌ایم، دست‌رسی خواهند داشت. در دو هفته نخست ماه جنوری سازمان جهانی خوراک و شرکایش به نزدیک به ۱.۴ میلیون تن در سراسر کشور رسیدگی کرده است. این شامل خدمات سوءتغذیه از کودکان مبتلا به سوءتغذیه گرفته تا مادران باردار و شیرده که در بحران گرسنگی قرار دارند، می‌باشد.»

به گفته برنامه جهانی خوراک، حضور زنان در رسانیدن کمک‌های این نهاد به نیازمندان یک نیاز است.

در همین حال، شماری از خانواده‌های که کودکان‌شان به سوءتغذیه دچار شده‌اند، می‌گویند که توان درمان کودکان‌شان را ندارند.

خال بی‌بی، مادر یک کودک مبتلا به سوء تغذیه، گفت: «در خانه ما فعلاً دو دانه طفل سوء تغذیه است. از ناخورمی، ناپوشیدنی، از بس که میکروب است و در جاهای میکروبی، گشت‌وگزار دارند. غریبی و فقیری است که اینها سوء تغذیه است.»

از سویی دیگر، وزارت اقتصاد می‌گوید که برای موثریت بیش‌تر، کمک‌ها باید در هماهنگی با این وزارت توزیع شود.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «با در نظرداشت وضعیت موجود اقتصادی و اصول اطمینان از شفافیت و توزیع عادلانه کمک‌های بشری به ساحات آسیب‌پذیر و افراد نیازمند و مستحق، دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای همکارشان، فعالیت‌های شان را در هماهنگی با وزارت‌خانه‌ها و ادارات زیربط تنظیم نموده.»

گزارش‌های برنامه جهانی خوراک نشان می‌دهند که در حال حاضر از هر ده خانواده، نه خانواده به غذای کافی دست‌رسی ندارند و این نهاد در دو هفته ماه روان میلادی برای یک میلیون و چهارصدهزار تن کمک‌های بشردوستانه را فراهم ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره