Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت واکسین دوم برای پیشگیری از مالاریا را توصیه کرد

سازمان جهانی بهداشت واکسین دومی زیر نام "آر ۲۱ متریکس - ام" را برای پیشگیری از مبتلا شدن کودکان به ملاریا توصیه کرده است.

تدروس آدهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اجرایی شدن این واکسین، گفته است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تطبیق این واکسین می‌تواند شیوع ملاریا را تا ۷۵ درصد کاهش دهد.

مالاریا از بیماری‌های خطرناک و کشنده‌ است که بیشتر در بخش‌های گرم‌سیر و نیمه گرم‌سیر شیوع می‌کند.

آقای گبریسوس گفته است: «تقاضا برای واکسین "آر،تی، اس، اس" فراتر از عرضه این واکسین است؛ از همین رو، واکسن "آر-۲۱" یک ابزار اضافی حیاتی برای محافظت سریع‌تر از کودکان در برابر بیماری مالاریا است و ما را به چشم‌انداز خود از جهان عاری از مالاریا نزدیک‌تر می‌کند. امروز یک روز عالی برای سلامتی، یک روز عالی برای دانش جهانی و یک روز عالی برای واکسین است.»

ننگرهار از جمله ولایت‌ها در شرق کشور است که در سال ۲۰۲۲ میلادی گواه ثبت واقعات بیماری مالاریا بود.

شماری از باشنده‌های این ولایت از وزارت صحت عامه می‌خواهند که در راستای جلوگیری از این بیماری تدابیر وقایوی را برای آنان فراهم سازد.

امان الله، باشنده ننگرهار گفت: «گرمی در ننگرهار زیاد است و مردم هم غریب هستند نمی‌توانند پشه‌خانه بگیرند یا دوا پاشی کنند.»

ریاض، یکی دیگر از باشنده‌های ننگرهار گفت: «اگر پشه‌خانه بدهند، دوا پاشی کنند، مثل کرونا برای مالاریا نیز واکسین کنند، گپ خوب است.»

در همین حال، شماری از شهروندان در کشور اجرای این واکسین را برای ریشه‌کن سازی ملاریا سودمند می‌دانند.

مددخان دانشور، پزشک در این باره گفت: «سازمان صحی جهان این واکسین را برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا تهیه کنند و بفرستند تا ان‌شاالله واقعات و رویدادهای فوتی این بیماری در کشور ما رو به کاهش شود.»

فریدالله عمری، پزشک دیگر گفت: «از نظر من یک گام بسیار مثبت است. فعلا اطفال زیر پنج سال را از خاطر مریضی مالاریا واکسین می‌کنند، می‌توانند در آینده بزرگ سالان را نیز واکسین کنند.»

بربنیاد آمارهای ارایه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، ۶۱۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ میلادی در سراسر جهان درنتیجه بیماری مالاریا جان باختند.

سازمان جهانی بهداشت واکسین دوم برای پیشگیری از مالاریا را توصیه کرد

ننگرهار از جمله ولایت‌ها در شرق کشور است که در سال ۲۰۲۲ میلادی گواه ثبت واقعات بیماری مالاریا بود.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت واکسین دومی زیر نام "آر ۲۱ متریکس - ام" را برای پیشگیری از مبتلا شدن کودکان به ملاریا توصیه کرده است.

تدروس آدهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اجرایی شدن این واکسین، گفته است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تطبیق این واکسین می‌تواند شیوع ملاریا را تا ۷۵ درصد کاهش دهد.

مالاریا از بیماری‌های خطرناک و کشنده‌ است که بیشتر در بخش‌های گرم‌سیر و نیمه گرم‌سیر شیوع می‌کند.

آقای گبریسوس گفته است: «تقاضا برای واکسین "آر،تی، اس، اس" فراتر از عرضه این واکسین است؛ از همین رو، واکسن "آر-۲۱" یک ابزار اضافی حیاتی برای محافظت سریع‌تر از کودکان در برابر بیماری مالاریا است و ما را به چشم‌انداز خود از جهان عاری از مالاریا نزدیک‌تر می‌کند. امروز یک روز عالی برای سلامتی، یک روز عالی برای دانش جهانی و یک روز عالی برای واکسین است.»

ننگرهار از جمله ولایت‌ها در شرق کشور است که در سال ۲۰۲۲ میلادی گواه ثبت واقعات بیماری مالاریا بود.

شماری از باشنده‌های این ولایت از وزارت صحت عامه می‌خواهند که در راستای جلوگیری از این بیماری تدابیر وقایوی را برای آنان فراهم سازد.

امان الله، باشنده ننگرهار گفت: «گرمی در ننگرهار زیاد است و مردم هم غریب هستند نمی‌توانند پشه‌خانه بگیرند یا دوا پاشی کنند.»

ریاض، یکی دیگر از باشنده‌های ننگرهار گفت: «اگر پشه‌خانه بدهند، دوا پاشی کنند، مثل کرونا برای مالاریا نیز واکسین کنند، گپ خوب است.»

در همین حال، شماری از شهروندان در کشور اجرای این واکسین را برای ریشه‌کن سازی ملاریا سودمند می‌دانند.

مددخان دانشور، پزشک در این باره گفت: «سازمان صحی جهان این واکسین را برای افغانستان و کشورهای جنوب آسیا تهیه کنند و بفرستند تا ان‌شاالله واقعات و رویدادهای فوتی این بیماری در کشور ما رو به کاهش شود.»

فریدالله عمری، پزشک دیگر گفت: «از نظر من یک گام بسیار مثبت است. فعلا اطفال زیر پنج سال را از خاطر مریضی مالاریا واکسین می‌کنند، می‌توانند در آینده بزرگ سالان را نیز واکسین کنند.»

بربنیاد آمارهای ارایه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، ۶۱۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ میلادی در سراسر جهان درنتیجه بیماری مالاریا جان باختند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره