Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماری‌های فصلی هم‌زمان با سرد شدن هوا در قندهار

مسوولان شفاخانه حوزه‌ای میرویس در قندهار می‌گویند که همزمان با سرد شدن هوا صدها کودک در این ولایت به بیماری‌های فصلی مبتلا شده‌اند.

به گفته‌ی مسوولان، کم از کم ۸۰۰ کودک در حدود یک ماه گذشته به این شفاخانه آورده شده‌اند.

کریم الله، معاون بخش درمان کودکان شفاخانه حوزه‌ا‌ی میرویس به طلوع‌نیوز می‌گوید که روزانه تا ۴۰ کودک بیمار به این بخش آورده می‌شود.

او به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پیش از این در هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمار داشتیم و حالا به ۸۰۰ بیمار می‌رسد چون بیماری‌های فصلی زیاد شده.»

خانواده‌های کودکان بیمار در این شفاخانه می‌گویند که بیشتر این کودکان به علت سردی هوا، بیمار شده‌اند.

عثمانيه، باشنده ولسوالی شاوليکوت گفت: «وقتی طفل را تربیه خوب کنید، خوب نگاه کنید و شستشو کنید، بیمار نمی‌شود.»

فاطمه، باشنده ولسوالی دند چنین می‌گوید: «دست‌های شان را نمی‌شویند، اگر خود را پاک و صفا نگاه کنند، بیماری نمی‌شوند.»

پزشکان، استفاده از آب‌های پاک، غذای سالم و رعایت نکات بهداشتی را از بهترین و آسان‌ترین راه جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری‌های فصلی می‌دانند.

افزایش بیماری‌های فصلی هم‌زمان با سرد شدن هوا در قندهار

خانواده‌های کودکان بیمار در این شفاخانه می‌گویند که بیشتر این کودکان به علت سردی هوا، بیمار شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه حوزه‌ای میرویس در قندهار می‌گویند که همزمان با سرد شدن هوا صدها کودک در این ولایت به بیماری‌های فصلی مبتلا شده‌اند.

به گفته‌ی مسوولان، کم از کم ۸۰۰ کودک در حدود یک ماه گذشته به این شفاخانه آورده شده‌اند.

کریم الله، معاون بخش درمان کودکان شفاخانه حوزه‌ا‌ی میرویس به طلوع‌نیوز می‌گوید که روزانه تا ۴۰ کودک بیمار به این بخش آورده می‌شود.

او به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پیش از این در هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمار داشتیم و حالا به ۸۰۰ بیمار می‌رسد چون بیماری‌های فصلی زیاد شده.»

خانواده‌های کودکان بیمار در این شفاخانه می‌گویند که بیشتر این کودکان به علت سردی هوا، بیمار شده‌اند.

عثمانيه، باشنده ولسوالی شاوليکوت گفت: «وقتی طفل را تربیه خوب کنید، خوب نگاه کنید و شستشو کنید، بیمار نمی‌شود.»

فاطمه، باشنده ولسوالی دند چنین می‌گوید: «دست‌های شان را نمی‌شویند، اگر خود را پاک و صفا نگاه کنند، بیماری نمی‌شوند.»

پزشکان، استفاده از آب‌های پاک، غذای سالم و رعایت نکات بهداشتی را از بهترین و آسان‌ترین راه جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری‌های فصلی می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره