Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مسوولان: موارد سل در سال ۲۰۲۳ پنج‌ اعشاریه پنج درصد کاهش داشته است

وزارت صحت عامه امارت اسلامی می‌گوید که موارد مثبت توبرکلوز (سل) در ۲۰۲۳ در مقایسه با سال‌های گذشته در افغانستان کاهش یافته است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت بیان کرده که موارد این بیماری در مقایسه با سال‌های دیگر کاهش یافته است.در مقایسه با سال ۲۰۱۹، موارد مثبت توبرکلوز در افغانستان ۶ درصد کاهش یافته است؛ و اگر مقایسه‌ای بین شمار سال جاری و سال ۲۰۲۲ داشته باشیم، با توجه به هر دو، موارد مثبت ۵.۵ درصد کاهش یافته است.

آقای شرافت زمان افزود که در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۵۰ هزار مورد مثبت توبرکلوز یا سل در افغانستان ثبت شده که زنان و کودکان نیز در میان آنها هستند.

سخن‌گوی وزارت صحت در این باره هم‌چنان گفته است که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۹ هزار و ۵۳۳ مورد بیماری سل در سراسر کشور ثبت شده که ۴۴ درصد زنان و ۳۴ درصد آن مردانی هستند که سن‌شان بیش‌تر از ۱۵ سال است و ۲۲ درصد کودکانی هستند که سن‌شان کم‌تر از ۱۰ سال است و به این بیماری مبتلا هستند.

بر اساس اطلاعات وزارت صحت عامه امارت اسلامی، درمان بیماران مبتلا به سل مقاوم که به داروهای این بیماری مقاومت دارند و تعداد آن‌ها حدود ۶۵۸ نفر است، هم‌چنان ادامه دارد.

سخن‌گوی وزارت صحت عامه تصریح کرده که در بخش ارایه خدمات به بیماران سل، در سطح کشور ۸۷۳ مرکز صحی فعالیت می‌کنند. در شهرهای بزرگ، ۶۸ شفاخانه خصوصی تحت هماهنگی وزارت صحت عامه، بخش‌های درمان سل را فعال کرده و بیش از ۹۰ مرکز تشخیصی دست‌گاه‌های فعال دارند.

بر اساس آمار و ارقام این وزارت به منظور پیش‌گیری از بیماری توبرکلوز یا سل، از طریق رسانه‌های مرکز و ولایت‌ها آگاهی عمومی را انجام داده و همچنین سایت‌ها یا مرکزهای جدیدی را برای دست‌رسی بهتر به بیماران ساخته است.

مسوولان: موارد سل در سال ۲۰۲۳ پنج‌ اعشاریه پنج درصد کاهش داشته است

آقای شرافت زمان افزود که در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۵۰ هزار مورد مثبت توبرکلوز یا سل در افغانستان ثبت شده که زنان و کودکان نیز در میان آنها هستند.

Thumbnail

وزارت صحت عامه امارت اسلامی می‌گوید که موارد مثبت توبرکلوز (سل) در ۲۰۲۳ در مقایسه با سال‌های گذشته در افغانستان کاهش یافته است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت بیان کرده که موارد این بیماری در مقایسه با سال‌های دیگر کاهش یافته است.در مقایسه با سال ۲۰۱۹، موارد مثبت توبرکلوز در افغانستان ۶ درصد کاهش یافته است؛ و اگر مقایسه‌ای بین شمار سال جاری و سال ۲۰۲۲ داشته باشیم، با توجه به هر دو، موارد مثبت ۵.۵ درصد کاهش یافته است.

آقای شرافت زمان افزود که در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۵۰ هزار مورد مثبت توبرکلوز یا سل در افغانستان ثبت شده که زنان و کودکان نیز در میان آنها هستند.

سخن‌گوی وزارت صحت در این باره هم‌چنان گفته است که در سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۹ هزار و ۵۳۳ مورد بیماری سل در سراسر کشور ثبت شده که ۴۴ درصد زنان و ۳۴ درصد آن مردانی هستند که سن‌شان بیش‌تر از ۱۵ سال است و ۲۲ درصد کودکانی هستند که سن‌شان کم‌تر از ۱۰ سال است و به این بیماری مبتلا هستند.

بر اساس اطلاعات وزارت صحت عامه امارت اسلامی، درمان بیماران مبتلا به سل مقاوم که به داروهای این بیماری مقاومت دارند و تعداد آن‌ها حدود ۶۵۸ نفر است، هم‌چنان ادامه دارد.

سخن‌گوی وزارت صحت عامه تصریح کرده که در بخش ارایه خدمات به بیماران سل، در سطح کشور ۸۷۳ مرکز صحی فعالیت می‌کنند. در شهرهای بزرگ، ۶۸ شفاخانه خصوصی تحت هماهنگی وزارت صحت عامه، بخش‌های درمان سل را فعال کرده و بیش از ۹۰ مرکز تشخیصی دست‌گاه‌های فعال دارند.

بر اساس آمار و ارقام این وزارت به منظور پیش‌گیری از بیماری توبرکلوز یا سل، از طریق رسانه‌های مرکز و ولایت‌ها آگاهی عمومی را انجام داده و همچنین سایت‌ها یا مرکزهای جدیدی را برای دست‌رسی بهتر به بیماران ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره