Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آمار تلفات و ابتلا به سرخکان در ۲۰۲۴ در کشور

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارشی گفته است که در سه ماه پسین ۲۹ فرد مبتلا به سرخکان در افغانستان جان باخته‌اند.

یونیسف در این نگاشته است که در این مدت یعنی از آغاز ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون بیش از ۷هزار رویداد مشکوک سرخکان در سراسر افغانستان ثبت شده‌اند. هشتادویک درصد موارد مشکوک را کودکان زیر پنج سال تشکیل می‌دهند.

در بخشی از گزارش یونیسف آمده است: «بین هجدهم تا بیست‌وچهارم ماه فبروری سال ۲۰۲۴ میلادی، در مجموع یک‌هزار ۱۹۰ مورد مشکوک و پنج مورد مرگ برخاسته از سرخکان در افغانستان گزارش شده است. از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی، در مجموع ۷۱۷۹ مورد مشکوک به سرخکان و ۲۹ مورد مرگ برخاسته از این بیماری گزارش شده است. از میان موارد مشکوک به سرخکان، ۵هزار ۸۷۲ تن آنان کودکان زیر پنج سال و ۳هزار ۳۰۱ تن آنان زنان بودند.

رقیه که کودک هفت ماهه خود را از بلخ به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی آورده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دو روز شد که سرخکان کشیده، زیاد ناآرامی دارد، از این پیش تنها تب داشت و سرخکان اش بیرون نزده بود.»

بر بنیاد گفته‌های پزشکان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، مراجعه بیماران برای درمان بیماری سرخکان افزایش یافته است.

محمد عارف حسن‌زی مسوول بخش داخله شفاخانه صحت طفل اندراگاندی به طلوع‌نیوز گفت: «در همین هفته، ما حدود بیست‌وچهار مریض در داخل وارد ساری که جای بستر مریض‌های سرخکان است، داشتیم که خوش‌بختانه تعداد شان شفایاب شده و به خانه‌های خود رفتند.»

رفیع‌الله پزشک چنین دیدگاه دارد: «سرخکان واکسین دارد؛ ما می‌توانیم که اطفال خود را واکسین کنیم و این واکسین می‌تواند که از سرخکان به شکل دایمی جلوگیری کند.»

در بخش دیگر این گزارش با اشاره به ارایه خدمات بهداشتی به بیماران سوءتغذیه، بیماری‌های حاد تنفسی، رویدادهای طبیعی و خشک‌سالی آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی بیست‌وسه اعشاریه چهار میلیون نفر به‌شمول دوازده اعشاریه چهار میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

آمار تلفات و ابتلا به سرخکان در ۲۰۲۴ در کشور

بر بنیاد گفته‌های پزشکان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، مراجعه بیماران برای درمان بیماری سرخکان افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارشی گفته است که در سه ماه پسین ۲۹ فرد مبتلا به سرخکان در افغانستان جان باخته‌اند.

یونیسف در این نگاشته است که در این مدت یعنی از آغاز ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون بیش از ۷هزار رویداد مشکوک سرخکان در سراسر افغانستان ثبت شده‌اند. هشتادویک درصد موارد مشکوک را کودکان زیر پنج سال تشکیل می‌دهند.

در بخشی از گزارش یونیسف آمده است: «بین هجدهم تا بیست‌وچهارم ماه فبروری سال ۲۰۲۴ میلادی، در مجموع یک‌هزار ۱۹۰ مورد مشکوک و پنج مورد مرگ برخاسته از سرخکان در افغانستان گزارش شده است. از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی، در مجموع ۷۱۷۹ مورد مشکوک به سرخکان و ۲۹ مورد مرگ برخاسته از این بیماری گزارش شده است. از میان موارد مشکوک به سرخکان، ۵هزار ۸۷۲ تن آنان کودکان زیر پنج سال و ۳هزار ۳۰۱ تن آنان زنان بودند.

رقیه که کودک هفت ماهه خود را از بلخ به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی آورده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دو روز شد که سرخکان کشیده، زیاد ناآرامی دارد، از این پیش تنها تب داشت و سرخکان اش بیرون نزده بود.»

بر بنیاد گفته‌های پزشکان شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، مراجعه بیماران برای درمان بیماری سرخکان افزایش یافته است.

محمد عارف حسن‌زی مسوول بخش داخله شفاخانه صحت طفل اندراگاندی به طلوع‌نیوز گفت: «در همین هفته، ما حدود بیست‌وچهار مریض در داخل وارد ساری که جای بستر مریض‌های سرخکان است، داشتیم که خوش‌بختانه تعداد شان شفایاب شده و به خانه‌های خود رفتند.»

رفیع‌الله پزشک چنین دیدگاه دارد: «سرخکان واکسین دارد؛ ما می‌توانیم که اطفال خود را واکسین کنیم و این واکسین می‌تواند که از سرخکان به شکل دایمی جلوگیری کند.»

در بخش دیگر این گزارش با اشاره به ارایه خدمات بهداشتی به بیماران سوءتغذیه، بیماری‌های حاد تنفسی، رویدادهای طبیعی و خشک‌سالی آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی بیست‌وسه اعشاریه چهار میلیون نفر به‌شمول دوازده اعشاریه چهار میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره