تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یاسین ۲۵ساله چگونه بیماری کووید نزده را شکست داد؟

یاسین بیست وپنج ساله که باشندۀ ولسوالی بلخ ولایت بلخ است، بیست روز پیش زمانی‌که از ایران به کشور برگشت، احساس خستگی و ناتوانی می‌کرد. او می‌گوید پیش از آن‌که به زادگاهش در ولسوالی بلخ برود، به مرکز بیماران کووید نزده در مزارشریف مراجعه کرد.

این جوان که دانش‌جو است، هجده روز را در انزوا سپری کرد. در این مدت به دستور پزشکان بیشتر میوه‌های چون سیب، مالته، نارنج و کینو می‌خورد.

او می‌گوید استفاده از میوه‌جات برای مهار این بیماری بسیار موثر است: «من زمانی که از ایران آمدم و به کابل رسیدم بسیار احساس خستگی داشتم. و ضعف می‌کردم، قفسۀ سینه‌ام بیشتر درد می‌کرد، به همان خاطر به شفاخانه بلخ آمدم و خود را قرنطین کردم.»

یاسین از مردم می‌خواهد که بیماری کووید نزده را جدی بگیرند. او از برخورد پزشکان در بلخ راضی به‌نظر می‌رسد: «در صورتی که امکانات کم است و به شکل استندرد در اینجا وجود ندارد باز هم داکتران در حد توان شان زحمت کشیدند.»

پزشکان می‌گویند که وضع بهداشتی این جوان بهبود یافته‌است. نتیجۀ آزمایش کرونای او منفی است و نشانه‌هایی از ویروس کرونا در او وجود ندارد.

نعیم نهاد، مسئوول بخش انتانی شفاخانۀ بیماران کووید نزده در مزارشریف گفت: «مطابق پروتوکول ادویه از طرف داکتران توصیه شد و بالاخره پس از گذشت هجده روز دومین سمپل این شخص هم منفی آمد و فعلا وضعیت‌اش خوب است.»

در این میان، خلیل‌الله حکمتی، رییس صحت عامه بلخ می‌گوید که ویروس کرونا به گردش افتاده‌است و اگر مردم به سفارش‌های وزارت صحت‌عامه اهمیت ندهند، با فاجعۀ انسانی روبه‌رو خواهند شد: «تا وقتی که خود شهروندان سهم نگیرند در مبارزه با کرونا برای ما مشکل نه، بل ناممکن است که بتوانیم بر کرونا فائق بیائیم.»

آمار ریاست صحت عامه بلخ نشان می‌دهد که تا کنون شمار جان باخته‌گان بیماران کووید نزده در این ولایت چهار نفر استند و نجات یافته‌گان نیز دو نفر، شش نفر دیگر هم در انزوا استند.

یاسین ۲۵ساله چگونه بیماری کووید نزده را شکست داد؟

یاسین که هجده روز در مرکز انزوای بیماران کووید نزده در مزارشریف زیر درمان بوده‌است، می‌گوید که در روزهای نخست بیماری امیدش را از دست داده بود اما با گذشت زمان دوباره به زندگی امیدوار گشت.

تصویر بندانگشتی

یاسین بیست وپنج ساله که باشندۀ ولسوالی بلخ ولایت بلخ است، بیست روز پیش زمانی‌که از ایران به کشور برگشت، احساس خستگی و ناتوانی می‌کرد. او می‌گوید پیش از آن‌که به زادگاهش در ولسوالی بلخ برود، به مرکز بیماران کووید نزده در مزارشریف مراجعه کرد.

این جوان که دانش‌جو است، هجده روز را در انزوا سپری کرد. در این مدت به دستور پزشکان بیشتر میوه‌های چون سیب، مالته، نارنج و کینو می‌خورد.

او می‌گوید استفاده از میوه‌جات برای مهار این بیماری بسیار موثر است: «من زمانی که از ایران آمدم و به کابل رسیدم بسیار احساس خستگی داشتم. و ضعف می‌کردم، قفسۀ سینه‌ام بیشتر درد می‌کرد، به همان خاطر به شفاخانه بلخ آمدم و خود را قرنطین کردم.»

یاسین از مردم می‌خواهد که بیماری کووید نزده را جدی بگیرند. او از برخورد پزشکان در بلخ راضی به‌نظر می‌رسد: «در صورتی که امکانات کم است و به شکل استندرد در اینجا وجود ندارد باز هم داکتران در حد توان شان زحمت کشیدند.»

پزشکان می‌گویند که وضع بهداشتی این جوان بهبود یافته‌است. نتیجۀ آزمایش کرونای او منفی است و نشانه‌هایی از ویروس کرونا در او وجود ندارد.

نعیم نهاد، مسئوول بخش انتانی شفاخانۀ بیماران کووید نزده در مزارشریف گفت: «مطابق پروتوکول ادویه از طرف داکتران توصیه شد و بالاخره پس از گذشت هجده روز دومین سمپل این شخص هم منفی آمد و فعلا وضعیت‌اش خوب است.»

در این میان، خلیل‌الله حکمتی، رییس صحت عامه بلخ می‌گوید که ویروس کرونا به گردش افتاده‌است و اگر مردم به سفارش‌های وزارت صحت‌عامه اهمیت ندهند، با فاجعۀ انسانی روبه‌رو خواهند شد: «تا وقتی که خود شهروندان سهم نگیرند در مبارزه با کرونا برای ما مشکل نه، بل ناممکن است که بتوانیم بر کرونا فائق بیائیم.»

آمار ریاست صحت عامه بلخ نشان می‌دهد که تا کنون شمار جان باخته‌گان بیماران کووید نزده در این ولایت چهار نفر استند و نجات یافته‌گان نیز دو نفر، شش نفر دیگر هم در انزوا استند.

هم‌رسانی کنید