تازه‌ترین خبرها
محور

محور: دموکراسی در افغانستان

امروز روزجهانی دموکراسی است.در افغانستان بسیاری از مردم بدین باورند که در دو دهه اخیر به برخی از پدیده های در پیوند با دموکراسی چون برابری حقوق انسانی، شرکت در انتخابات و آزادی بیان تا اندازه زیادی دسترسی داشته اند.

در این میان جوانان که بیشتر از این فرصت ها بهره برده اند نگران استند که در مذاکرات میان افغانان برخی از این فرصت ها را از دست بدهند.

دراین برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمان برنامه:

عمر شریفی، استاد دانشگاه امریکایی - افغانستان
سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر
موسی جعفری، استاد دانشگاه

محور

محور: دموکراسی در افغانستان

امروز روزجهانی دموکراسی است.در افغانستان بسیاری از مردم بدین باورند که در دو دهه اخیر به برخی از پدیده های در پیوند با دموکراسی چون برابری حقوق انسانی، شرکت در انتخابات و آزادی بیان تا اندازه زیادی دسترسی داشته اند.

در این میان جوانان که بیشتر از این فرصت ها بهره برده اند نگران استند که در مذاکرات میان افغانان برخی از این فرصت ها را از دست بدهند.

دراین برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمان برنامه:

عمر شریفی، استاد دانشگاه امریکایی - افغانستان
سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر
موسی جعفری، استاد دانشگاه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews