تازه‌ترین خبرها
محور

محور: تأکید غنی بر قراردادن شریعت اسلامی به حیث اساس گفتگوها

در پی اصرار طالبان مبنی‌بر پذیرفته‌شدن توافق‌نامۀ این گروه با امریکا هم‌چون بنیاد مذاکرات صلح با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که طالبان توافق‌نامه با امریکا را با اهمیت‌تر از "شریعت" می‌دانند.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

•    محمد داوود قيومی، پژوهشگر مطالعات صلح وحل منازعه

•    محمد نادر محسنی، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری

محور

محور: تأکید غنی بر قراردادن شریعت اسلامی به حیث اساس گفتگوها

در پی اصرار طالبان مبنی‌بر پذیرفته‌شدن توافق‌نامۀ این گروه با امریکا هم‌چون بنیاد مذاکرات صلح با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که طالبان توافق‌نامه با امریکا را با اهمیت‌تر از "شریعت" می‌دانند.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

•    محمد داوود قيومی، پژوهشگر مطالعات صلح وحل منازعه

•    محمد نادر محسنی، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews