تازه‌ترین خبرها
محور

محور: گفتگو با ویس احمد برمک در باره پیش نویس توافقنامه صلح

نسخه‌یی از پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح افغانستان که در این اواخر با سیاست‌گران مطرح کشور شریک شده، به طلوع‌نیوز رسیده‌است. اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، حکومت انتقالی و نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس همیشه‌گی، سه بخش مهم این پیش‌نویس اند.

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با ویس برمک، وزیر پیشین وزارت امور داخله، بحث کرده است.

محور

محور: گفتگو با ویس احمد برمک در باره پیش نویس توافقنامه صلح

نسخه‌یی از پیش‌نویس توافق‌نامۀ صلح افغانستان که در این اواخر با سیاست‌گران مطرح کشور شریک شده، به طلوع‌نیوز رسیده‌است. اصول رهنمودی برای آیندۀ افغانستان، حکومت انتقالی و نقشۀ راه سیاسی و آتش‌بس همیشه‌گی، سه بخش مهم این پیش‌نویس اند.

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با ویس برمک، وزیر پیشین وزارت امور داخله، بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews