تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بحث روی نقش زنان در روند صلح

شماری از زنانی که در نهاد های نظامی و غیر نظامی کشور کار می کنند در مراسم گرامی داشت از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان از جامعه جهان میخواهند که دست آورد های دو دهه گذشته زنان را در گفت و گو های صلح نادیده نگیرند.

آنان از چگونه گی روند صلح در بارۀ تامین حقوق زنان در طرح های که برای صبح ساخته شده اند انتقاد می کنند و می گویند که در این طرح ها جایگاه زنان تعریف نشده است

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

فریده مومند، عضو رهبر شورای عالی مصالحه ملی

نذیره رحمان، معین وزارت امور زنان

محور

محور: بحث روی نقش زنان در روند صلح

شماری از زنانی که در نهاد های نظامی و غیر نظامی کشور کار می کنند در مراسم گرامی داشت از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان از جامعه جهان میخواهند که دست آورد های دو دهه گذشته زنان را در گفت و گو های صلح نادیده نگیرند.

آنان از چگونه گی روند صلح در بارۀ تامین حقوق زنان در طرح های که برای صبح ساخته شده اند انتقاد می کنند و می گویند که در این طرح ها جایگاه زنان تعریف نشده است

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

فریده مومند، عضو رهبر شورای عالی مصالحه ملی

نذیره رحمان، معین وزارت امور زنان

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews