تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بحث روی اظهارات وزیر خارجه دنمارک درباره وضعیت افغانستان

جیپی کوفود، وزیر خارجه دنمارک، در یک سفر دو روزه به پاکستان

از جامعه جهانی خواسته است که جلو فعالیت‌های هراس‌افگنان را در افغانستان بگیرند.
در این برنامه گرداننده، بهرام امان روی این موضوع با این مهمانان بحث کرده است:
- رمضان بشردوست، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان
- نور محمد متوکل، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان
- رضا معیینی، مسوول نهاد گزارشگران بدون مرز

محور

محور: بحث روی اظهارات وزیر خارجه دنمارک درباره وضعیت افغانستان

جیپی کوفود، وزیر خارجه دنمارک، در یک سفر دو روزه به پاکستان

از جامعه جهانی خواسته است که جلو فعالیت‌های هراس‌افگنان را در افغانستان بگیرند.
در این برنامه گرداننده، بهرام امان روی این موضوع با این مهمانان بحث کرده است:
- رمضان بشردوست، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان
- نور محمد متوکل، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان
- رضا معیینی، مسوول نهاد گزارشگران بدون مرز

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews