تازه‌ترین خبرها
محور

محور- بحث روی آمار تلفات جنگ آمریکا در افغانستان

بازرس ویژه‌ی آمریکا برایِ بازسازی افغانستان یا سیگاردر کمیته‌ی خارجیِ مجلس نمایندگان حضور یافته بود،

او باره جزییات تلفاتِ انسانی و مصارف مالی بیست سالِ جنگ امریکا در افغانستان صحبت کرد.

در این برنامه گرداننده،

صبغت سپهر روی این موضوع با این مهمانان بحث کرده است:

- واحد طاقت، آگاه نظامی

- نادر افغان، آگاه سیاسی

- واحد فقیری، آگاه سیاسی

محور

محور- بحث روی آمار تلفات جنگ آمریکا در افغانستان

بازرس ویژه‌ی آمریکا برایِ بازسازی افغانستان یا سیگاردر کمیته‌ی خارجیِ مجلس نمایندگان حضور یافته بود،

او باره جزییات تلفاتِ انسانی و مصارف مالی بیست سالِ جنگ امریکا در افغانستان صحبت کرد.

در این برنامه گرداننده،

صبغت سپهر روی این موضوع با این مهمانان بحث کرده است:

- واحد طاقت، آگاه نظامی

- نادر افغان، آگاه سیاسی

- واحد فقیری، آگاه سیاسی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews