Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور - نهایی شدن کارشیوه کمیسیون تماس با شخصیت‌ها

سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که کارشیوه "کمیسیون تماس با شخصیت‌ها و برگشت آنان به کشور" نهایی شده و مساله‌ی پیروی از نظام و نپذیرفتن رفتارهای خلاف پالیسی یکی از ماده‌های مهم این کارشیوه به شمار می‌رود.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا و برگشت کننده
  • جنت فهیم چکری، رییس پیشین شرکت افغان تیلی‌کام و برگشت کننده
محور

محور - نهایی شدن کارشیوه کمیسیون تماس با شخصیت‌ها

سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها می‌گوید که کارشیوه "کمیسیون تماس با شخصیت‌ها و برگشت آنان به کشور" نهایی شده و مساله‌ی پیروی از نظام و نپذیرفتن رفتارهای خلاف پالیسی یکی از ماده‌های مهم این کارشیوه به شمار می‌رود.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • امان‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا و برگشت کننده
  • جنت فهیم چکری، رییس پیشین شرکت افغان تیلی‌کام و برگشت کننده

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews