تازه‌ترین خبرها
محور

محور: انتقادها از ایجاد شورای عالی زنان

فرمان تازه رییس جمهور برای ایجاد شورای عالی زنان با انتقاد هایی رو به رو شده است.

برخی از فعالان حقوق زن ایجاد این شورا را نمایشی می دانند و تاکید می ورزند که در آستانه گفتگو های صلح نیاز است که در تمامی نهادهای حکومتی سهم بیشتر به زنان داده شود.

اما ریاست جمهوری می گوید که شورای عالی زنان به هدف توانمند ساختن زنان و گسترش فعالیت های آنان ایجاد شده است.

دراین برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است.

سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان

شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده گان

محبوبه سراج، عضو شبکه زنان افغان

محور

محور: انتقادها از ایجاد شورای عالی زنان

فرمان تازه رییس جمهور برای ایجاد شورای عالی زنان با انتقاد هایی رو به رو شده است.

برخی از فعالان حقوق زن ایجاد این شورا را نمایشی می دانند و تاکید می ورزند که در آستانه گفتگو های صلح نیاز است که در تمامی نهادهای حکومتی سهم بیشتر به زنان داده شود.

اما ریاست جمهوری می گوید که شورای عالی زنان به هدف توانمند ساختن زنان و گسترش فعالیت های آنان ایجاد شده است.

دراین برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است.

سپوژمی وردک، معین وزارت امور زنان

شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده گان

محبوبه سراج، عضو شبکه زنان افغان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews