تازه‌ترین خبرها
محور

محور: انتقاد از ادامۀ کار رییس جمهور غنی

شماری از جریان‌های سیاسی و شماری از شهروندان کشور می‌گویند که ادامه کار رییس جمهورغنی برای آنان پذیرفتنی نیست و پس از این دستور و فرمان‌های رییس جمهور اعتبار ندارند.

برخی از این جریان‌های سیاسی رییس جمهورغنی را متهم به استفاده سو از مقامش میسازند و ادعا دارند که از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی کار میگیرد.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری به مهمانان بحث کرده است. 
مهمانان برنامه: 

سبحان مصباح، حقوق دان
ادریس برمک، مشاور حقوقی ریاست کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی

محور

محور: انتقاد از ادامۀ کار رییس جمهور غنی

شماری از جریان‌های سیاسی و شماری از شهروندان کشور می‌گویند که ادامه کار رییس جمهورغنی برای آنان پذیرفتنی نیست و پس از این دستور و فرمان‌های رییس جمهور اعتبار ندارند.

برخی از این جریان‌های سیاسی رییس جمهورغنی را متهم به استفاده سو از مقامش میسازند و ادعا دارند که از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی کار میگیرد.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری به مهمانان بحث کرده است. 
مهمانان برنامه: 

سبحان مصباح، حقوق دان
ادریس برمک، مشاور حقوقی ریاست کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews