تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بیماری سرطان در افغانستان

چهل هزار تن درکشور به بیماری های سرطانی گرفتار استند.

وزارت صحت عامه درهنگام آغاز نخستین دوره آگاهی دهی برای مبارزه با سرطان پستان می گوید که در سال ۲۰۱۸  بیش از سه هزار زن در افغانستان به سرطان پستان گرفتار بودند که از این میان  یک هزار و هفصد تن شان جان باختند.

سطح پایین  اگاهی، دست رسی محدود به خدمات بهداشتی فراهم نبودن زمینه های درمان بهتر ازعلت های اصلی افزایش شمار بیماران سرطانی درکشور گفته می شوند.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با داکتر میهن عبدالله، مسوول برنامه ملی کنترول سرطان بحث کرده است. 

محور

محور: بیماری سرطان در افغانستان

چهل هزار تن درکشور به بیماری های سرطانی گرفتار استند.

وزارت صحت عامه درهنگام آغاز نخستین دوره آگاهی دهی برای مبارزه با سرطان پستان می گوید که در سال ۲۰۱۸  بیش از سه هزار زن در افغانستان به سرطان پستان گرفتار بودند که از این میان  یک هزار و هفصد تن شان جان باختند.

سطح پایین  اگاهی، دست رسی محدود به خدمات بهداشتی فراهم نبودن زمینه های درمان بهتر ازعلت های اصلی افزایش شمار بیماران سرطانی درکشور گفته می شوند.

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با داکتر میهن عبدالله، مسوول برنامه ملی کنترول سرطان بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews