تازه‌ترین خبرها
محور

محور: دیدار و گفتگوهای زلمی خلیل‌زاد دربارۀ روند صلح

زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در بروگسل به سر می‌برد و با مقام‌های ناتو در باره روند صلح افغانستان گفت‌وگو می‌کند.

نماینده همیشگی امریکا در سازمان ناتو می‌گوید که متحدان امریکا در این سازمان به تلاش‌های سیاسی و نظامی امریکا برای پایان جنگ در افغانستان متعهد هستند.

در همین حال ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان خواهان تامین یک صلح همیشگی و با ثبات در افغانستان است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه و نذیر احمدزی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان بحث کرده است.

بخش دوم برنامه: پیگری رویداد درگیری میان تمیم شنسب و نیروهای امنیتی

شماری از کسانی که در درگیری میان تمیم شنسب و نیرو های امنیتی زخم برداشته اند، نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه عالی را به جانب داری متهم میسازند.

این زخمیان می‌گویند که دادگاه عالی به گونه عمدی محاکمه وی را به تاخیر انداخته است.

دادگاه عالی حاضر به پاسخ گویی در این بارۀ نشد، اما لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد پرونده تمیم شنسب را به دادگاه فرستاده است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با صدیق الله توحیدی، رییس اجرایی کمیته مصوونیت خبرنگاران بحث کرده است.

محور

محور: دیدار و گفتگوهای زلمی خلیل‌زاد دربارۀ روند صلح

زلمی خلیل‌زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در بروگسل به سر می‌برد و با مقام‌های ناتو در باره روند صلح افغانستان گفت‌وگو می‌کند.

نماینده همیشگی امریکا در سازمان ناتو می‌گوید که متحدان امریکا در این سازمان به تلاش‌های سیاسی و نظامی امریکا برای پایان جنگ در افغانستان متعهد هستند.

در همین حال ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان خواهان تامین یک صلح همیشگی و با ثبات در افغانستان است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست اجراییه و نذیر احمدزی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان بحث کرده است.

بخش دوم برنامه: پیگری رویداد درگیری میان تمیم شنسب و نیروهای امنیتی

شماری از کسانی که در درگیری میان تمیم شنسب و نیرو های امنیتی زخم برداشته اند، نهادهای عدلی و قضایی به ویژه دادگاه عالی را به جانب داری متهم میسازند.

این زخمیان می‌گویند که دادگاه عالی به گونه عمدی محاکمه وی را به تاخیر انداخته است.

دادگاه عالی حاضر به پاسخ گویی در این بارۀ نشد، اما لوی سارنوالی می‌گوید که این نهاد پرونده تمیم شنسب را به دادگاه فرستاده است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با صدیق الله توحیدی، رییس اجرایی کمیته مصوونیت خبرنگاران بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews