تازه‌ترین خبرها
گوناگون

در کابل چی می‌گذرد – ۱۴ جوزا ۱۴۰۰

در این برنامه به نگرانی از فروش گوشت‌های کم کیفیت غیر بهداشتی، شکایت بیماران و بیمارداران از کیفیت پایین داروها و فسخ جواز ۱ هزار و ۲۲۴ رهنما از سوی وزارت عدلیه، پرداخته شده است.    

شهرداری کابل می‌گوید که روزانه نزدیک به ۲۰ هزار کیلوگرام گوشت گوسفند و گوساله و نزدیک به دوازده هزار کیلوگرام گوشت مرغ دراین شهر مصرف می‌شود.

این نهاد از آنچه ‌که فروش گوشت‌های کم کیفیت و غیربهداشتی می‌گوید ابراز نگرانی می‌کند.

به گفته این نهاد تنها نزدیک به چهارصد قصابی، بگونه غیرقانونی و روی کراچی‌ها در پایتخت فعالیت دارند و تنها در یک سال پسین ۸۴ قصابی به علت فروش گوشت بی کیفیت و غیربهداشتی بسته و جریمه شده اند.

شماری از پایتخت‌نشینان کم توجهی مسوولان حکومت را  در بررسی بازارها علت فروش‌ گوشت‌ غیربهداشتی می‌گویند.

مهمانان بخش اول برنامه: 

حسن غلامی، رییس صحت محیطی و محیط زیست شهرداری کابل      

احمد مختار محسنی، رییس صحت حیوانی  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 شماری از پایتخت‌نشینان از افزایش خط سیرها در جاده‌های پایتخت برای مقام‌های حکومت شکایت دارند.

شماری از آنان می‌گویند که بسیاری وقت‌ها مجبورند تا ساعت‌ها در جاده‌ها منظتر بمانند تا مسوولان حکومت از جاده‌ بگذرد و آنان اجازه عبور دریابند.

شماری از راننده‌گان در پایتخت، می‌گویند که مسوولان حکومت در تامین امنیت شهر، ناتوان اند و نمی‌توانند بدون ایجاد سیر، گشت‌وگذار کنند.

اما ریاست پولیس ترافیک، می‌گوید که هیچ مورید زیرنام خط سیر در قانون ترافیک وجود ندارد.

مهمان بخش سوم برنامه:

خلیل الله شنکر، فعال جامعه مدنی

گرداننده: زرمینه محمدی 

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

گوناگون

در کابل چی می‌گذرد – ۱۴ جوزا ۱۴۰۰

در این برنامه به نگرانی از فروش گوشت‌های کم کیفیت غیر بهداشتی، شکایت بیماران و بیمارداران از کیفیت پایین داروها و فسخ جواز ۱ هزار و ۲۲۴ رهنما از سوی وزارت عدلیه، پرداخته شده است.    

شهرداری کابل می‌گوید که روزانه نزدیک به ۲۰ هزار کیلوگرام گوشت گوسفند و گوساله و نزدیک به دوازده هزار کیلوگرام گوشت مرغ دراین شهر مصرف می‌شود.

این نهاد از آنچه ‌که فروش گوشت‌های کم کیفیت و غیربهداشتی می‌گوید ابراز نگرانی می‌کند.

به گفته این نهاد تنها نزدیک به چهارصد قصابی، بگونه غیرقانونی و روی کراچی‌ها در پایتخت فعالیت دارند و تنها در یک سال پسین ۸۴ قصابی به علت فروش گوشت بی کیفیت و غیربهداشتی بسته و جریمه شده اند.

شماری از پایتخت‌نشینان کم توجهی مسوولان حکومت را  در بررسی بازارها علت فروش‌ گوشت‌ غیربهداشتی می‌گویند.

مهمانان بخش اول برنامه: 

حسن غلامی، رییس صحت محیطی و محیط زیست شهرداری کابل      

احمد مختار محسنی، رییس صحت حیوانی  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 شماری از پایتخت‌نشینان از افزایش خط سیرها در جاده‌های پایتخت برای مقام‌های حکومت شکایت دارند.

شماری از آنان می‌گویند که بسیاری وقت‌ها مجبورند تا ساعت‌ها در جاده‌ها منظتر بمانند تا مسوولان حکومت از جاده‌ بگذرد و آنان اجازه عبور دریابند.

شماری از راننده‌گان در پایتخت، می‌گویند که مسوولان حکومت در تامین امنیت شهر، ناتوان اند و نمی‌توانند بدون ایجاد سیر، گشت‌وگذار کنند.

اما ریاست پولیس ترافیک، می‌گوید که هیچ مورید زیرنام خط سیر در قانون ترافیک وجود ندارد.

مهمان بخش سوم برنامه:

خلیل الله شنکر، فعال جامعه مدنی

گرداننده: زرمینه محمدی 

گزارشگر: عبدالودود سالنگی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews