Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با مارکس پوتزل

آقای پوتزل در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که حکومت سرپرست برای به رسمیت شناخته شدن، نخست به مشروعیت داخلی نیاز دارد.

گوناگون

گفت‌وگوی ویژه با مارکس پوتزل

آقای پوتزل در گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، می‌گوید که حکومت سرپرست برای به رسمیت شناخته شدن، نخست به مشروعیت داخلی نیاز دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews