Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
گوناگون

گفت‌وگوی ویژه طلوع نیوز با گریگ بارتن؛ استاد دانشگاه دیکن

 

حکومت آسترالیا در باره محاکمه نیروی ویژه آسترالیایی در باره ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان خبر داده‌است.

گرداننده حامد بهرام در این باره با گریگ بارتن؛ استاد دانشگاه دیکن گفت‌وگو کرده است.

گوناگون

گفت‌وگوی ویژه طلوع نیوز با گریگ بارتن؛ استاد دانشگاه دیکن

 

حکومت آسترالیا در باره محاکمه نیروی ویژه آسترالیایی در باره ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان خبر داده‌است.

گرداننده حامد بهرام در این باره با گریگ بارتن؛ استاد دانشگاه دیکن گفت‌وگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews