تازه‌ترین خبرها
گوناگون

انتخابات ۹۸: انتقادها از کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی نامزدان

دراین برنامه گرداننده کریم امینی در مورد ادامه‌ پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری و انتقادات از کمرنگ بودند این پیکارها در سراسر کشور با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان:

لطیف محمود، مشاور ارشد رسانه های حکومت

ذبیح سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

عبدالله قرلق، عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی

عارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی صلح و امنیت

سیمین حسن زاده، عضو دسته انتخاباتی صلح و اعتدال

گوناگون

انتخابات ۹۸: انتقادها از کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی نامزدان

دراین برنامه گرداننده کریم امینی در مورد ادامه‌ پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری و انتقادات از کمرنگ بودند این پیکارها در سراسر کشور با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان:

لطیف محمود، مشاور ارشد رسانه های حکومت

ذبیح سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات

عبدالله قرلق، عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی

عارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی صلح و امنیت

سیمین حسن زاده، عضو دسته انتخاباتی صلح و اعتدال

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews