تازه‌ترین خبرها
گوناگون

جوانان و صلح: بحث روی روند صلح، فرصت‌ها و چالش‌ها

جوانان و صلح نخستین ویژه برنامه طلوع‌نیوز است که برای جوانان افغانستان فرصت را مساعد ساخته است تا دیدگاه‌های خود را در مورد روند صلح افغانستان و همچنان درباره چالش‌ها و فرصت‌های فراراه این روند ابراز کنند.

این برنامه در دانشگاه کابل ضبط شده است و در آن صدها تن از دانشجویان این دانشگاه اشتراک کردند و نظریات شان را ابراز نمودند.

گرداننده: صدف امیری

مهمانان:

  • فروزان اعظمی، دانشجوی دانشگاه کابل
  • منصور نیازی، دانشجوی دانشگاه کابل
  • جاوید فاروس، دانشجوی دانشگاه کابل
  • علی محبی، دانشجوی دانشگاه کابل

 

گوناگون

جوانان و صلح: بحث روی روند صلح، فرصت‌ها و چالش‌ها

جوانان و صلح نخستین ویژه برنامه طلوع‌نیوز است که برای جوانان افغانستان فرصت را مساعد ساخته است تا دیدگاه‌های خود را در مورد روند صلح افغانستان و همچنان درباره چالش‌ها و فرصت‌های فراراه این روند ابراز کنند.

این برنامه در دانشگاه کابل ضبط شده است و در آن صدها تن از دانشجویان این دانشگاه اشتراک کردند و نظریات شان را ابراز نمودند.

گرداننده: صدف امیری

مهمانان:

  • فروزان اعظمی، دانشجوی دانشگاه کابل
  • منصور نیازی، دانشجوی دانشگاه کابل
  • جاوید فاروس، دانشجوی دانشگاه کابل
  • علی محبی، دانشجوی دانشگاه کابل

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews