تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بحران کرونا بیش از ۷میلیون کودک را با فقر روبرو ساخته است

همزمان با روز جهانی کودکان نهاد پشتیبانی از کودکان هُشدار میدهد که بحران ویروس کرونا در افغانستان بیشتر از هفت میلیون کودک را با فقر رو برو ساخته است.

در همین حال امارهای وزارت کار و امور اجتماعی نشان میدهند که در حدود شش میلیون کودک در کشور با آسیب های گونه گون روبرو استند.

از این میان چهار میلیون کودک از آموزش بازمانده اند و بیشتر از یک میلیون تن دیگر در جاده ها به کارهای دشوار می پردازند.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با مریم عطایی، سخنگوی نهاد پشتیبان کودکان بحث کرده است.

محور

محور: بحران کرونا بیش از ۷میلیون کودک را با فقر روبرو ساخته است

همزمان با روز جهانی کودکان نهاد پشتیبانی از کودکان هُشدار میدهد که بحران ویروس کرونا در افغانستان بیشتر از هفت میلیون کودک را با فقر رو برو ساخته است.

در همین حال امارهای وزارت کار و امور اجتماعی نشان میدهند که در حدود شش میلیون کودک در کشور با آسیب های گونه گون روبرو استند.

از این میان چهار میلیون کودک از آموزش بازمانده اند و بیشتر از یک میلیون تن دیگر در جاده ها به کارهای دشوار می پردازند.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با مریم عطایی، سخنگوی نهاد پشتیبان کودکان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews