تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مستندی از سربازان افغانستان

در این مستند انیسه شهید خبرنگار طلوع نیوز با وحید احمدی تصویربردار، کوشیده اند، دشواری‌ها، خطرها و قربانی‌هایی را که سربازان کشور با آن روبه‌رو استند به تصویر بکشند.

خبرنگاران طلوع نیوز برای تهیه این مستند به ولسوالی چمتال بلخ جایی که پیش از این مرکز ثقل طالبان بود رفته اند و نیز با نیروهای قطعات خاص مشترک در یک عملیات شبانه شرکت کرده اند.

گوناگون

مستندی از سربازان افغانستان

در این مستند انیسه شهید خبرنگار طلوع نیوز با وحید احمدی تصویربردار، کوشیده اند، دشواری‌ها، خطرها و قربانی‌هایی را که سربازان کشور با آن روبه‌رو استند به تصویر بکشند.

خبرنگاران طلوع نیوز برای تهیه این مستند به ولسوالی چمتال بلخ جایی که پیش از این مرکز ثقل طالبان بود رفته اند و نیز با نیروهای قطعات خاص مشترک در یک عملیات شبانه شرکت کرده اند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews