تازه‌ترین خبرها
گوناگون

مناظره: نقش جوانان در روند صلح

دراین برنامه یاسر ابرار در مورد گفت‌وگوهای صلح جایگاه جوانان، چگونگی تفاوت افکار جوان امروزی ، خط سرخ‌ها و تصویر طالبان از جوانان افعانستان در دوران خودشان و حفظ ارزش‌های کنونی جامعه و هم‌چنان تشکیل هیئت گفت‌وگو کننده با طالبان و حضور جوانان در جمع هیئت مذاکره کننده که قرار است به نشست قطر شرکت کنند و در باره صلح با طالبان نشست داشته‌باشند بحث کرده است:

مهمانان برنامه

نظرمحمدمطمئن  - اگاه سیاسی

عمر صدر -  پژوهشگر و استاد دانشگاه

اورزلا اشرف - رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اقبال خیبر -  رییس حرکت مردمی صلح
 

گوناگون

مناظره: نقش جوانان در روند صلح

دراین برنامه یاسر ابرار در مورد گفت‌وگوهای صلح جایگاه جوانان، چگونگی تفاوت افکار جوان امروزی ، خط سرخ‌ها و تصویر طالبان از جوانان افعانستان در دوران خودشان و حفظ ارزش‌های کنونی جامعه و هم‌چنان تشکیل هیئت گفت‌وگو کننده با طالبان و حضور جوانان در جمع هیئت مذاکره کننده که قرار است به نشست قطر شرکت کنند و در باره صلح با طالبان نشست داشته‌باشند بحث کرده است:

مهمانان برنامه

نظرمحمدمطمئن  - اگاه سیاسی

عمر صدر -  پژوهشگر و استاد دانشگاه

اورزلا اشرف - رییس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

اقبال خیبر -  رییس حرکت مردمی صلح
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews