تازه‌ترین خبرها
گوناگون

همگام با رویدادها: متهم شدن پولیس به بدرفتاری در برابر نامزدان

شماری از نامزدان معترض که از سه ماه بدینسو در نزدیک کاخ سپیدار و ارگ چادر اعتراض برپا کرده اند، می گویند که پولیس کابل با حمله بر چادرهای شان آنان را لت و کوب کرده است و لباس های شماری از آنان را پاره شده اند.

این نامزدان ادعا می کنند که پولیس کابل تلفون های شماری از آنان را با خودشان برده اند.

این زنان معترض می گویند که پولیس به آنان هشدار داده است که اگر دست از اعتراض نبردارند، تصویرهای خصوصی تلفون های شان در رسانه های اجتماعی پخش خواهند شد.

اما پولیس کابل این ادعا را رد می کند.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با دیوه نیازی، نامزد معترض، بحث کرده است.

گوناگون

همگام با رویدادها: متهم شدن پولیس به بدرفتاری در برابر نامزدان

شماری از نامزدان معترض که از سه ماه بدینسو در نزدیک کاخ سپیدار و ارگ چادر اعتراض برپا کرده اند، می گویند که پولیس کابل با حمله بر چادرهای شان آنان را لت و کوب کرده است و لباس های شماری از آنان را پاره شده اند.

این نامزدان ادعا می کنند که پولیس کابل تلفون های شماری از آنان را با خودشان برده اند.

این زنان معترض می گویند که پولیس به آنان هشدار داده است که اگر دست از اعتراض نبردارند، تصویرهای خصوصی تلفون های شان در رسانه های اجتماعی پخش خواهند شد.

اما پولیس کابل این ادعا را رد می کند.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با دیوه نیازی، نامزد معترض، بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews