تازه‌ترین خبرها
گوناگون

ویژه برنامه هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان

دراین برنامه گرداننده کریم امینی روی همبستگی زنان با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

عمر شریفی، استاد دانشگاه

ولی الله لبیب، عالم دین

مریم سما، عضو مجلس نماینده گان

فرزانه کوچی، عضو مجلس نماینده گان

شگوفه نورزی، عضو مجلس نماینده گان

عایشه خُرم، نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد

گوناگون

ویژه برنامه هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان

دراین برنامه گرداننده کریم امینی روی همبستگی زنان با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان:

عمر شریفی، استاد دانشگاه

ولی الله لبیب، عالم دین

مریم سما، عضو مجلس نماینده گان

فرزانه کوچی، عضو مجلس نماینده گان

شگوفه نورزی، عضو مجلس نماینده گان

عایشه خُرم، نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews