تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده،۱۴ ثور ۱۴۰۰

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در دیدارهای جداگانه با مقام‌های حکومت افغانستان و سیاست‌گران کشور در بارۀ ایجاد اجماع سیاسی و موفقیت مذاکرات صلح گفت‌وگو کرده‌است و تأکید ورزیده است که جهان مخالف تلاش‌های گروه طالبان برای گرفتن قدرت از راه نظامی است.

درهمین حال، رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، تصمیم‌های ملی را در  بارۀ افغانستان، دولت و مردم افغانستان می‌گیرند و از طالبان می‌خواهد که تن به صلح بدهند در غیر آن حکومت  آمادۀ هر گونه شرایطی است.

رییس جمهور غنی می گوید که معارف افغانستان زیر تهدید جدید حمله‌های هراس افگنانه قرار دارد و اکنون دشمنان این کشور دانشجویان را ترور می کنند و زیر ساخت ها را نابود می سازند.

آقای غنی در گرامی داشت از هفته معارف می گوید که ۵۹ مکتب در ۲۲ ولایت کشور ایجاد خواهند شد.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده،۱۴ ثور ۱۴۰۰

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان در دیدارهای جداگانه با مقام‌های حکومت افغانستان و سیاست‌گران کشور در بارۀ ایجاد اجماع سیاسی و موفقیت مذاکرات صلح گفت‌وگو کرده‌است و تأکید ورزیده است که جهان مخالف تلاش‌های گروه طالبان برای گرفتن قدرت از راه نظامی است.

درهمین حال، رییس‌جمهور اشرف غنی می‌گوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، تصمیم‌های ملی را در  بارۀ افغانستان، دولت و مردم افغانستان می‌گیرند و از طالبان می‌خواهد که تن به صلح بدهند در غیر آن حکومت  آمادۀ هر گونه شرایطی است.

رییس جمهور غنی می گوید که معارف افغانستان زیر تهدید جدید حمله‌های هراس افگنانه قرار دارد و اکنون دشمنان این کشور دانشجویان را ترور می کنند و زیر ساخت ها را نابود می سازند.

آقای غنی در گرامی داشت از هفته معارف می گوید که ۵۹ مکتب در ۲۲ ولایت کشور ایجاد خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews