تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ده، ۱۸ سنبله ۱۳۹۸

رییس‌جمهور غنی در هنگام معرفی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفتگوهای صلح را بی آتش‌بس امکان پذیر نمی داند.

آقای غنی می‌گوید که در گفتگوهای صلح جمهوریت قابل معامله نیست و حکومت افغانستان تنها نشانی برای گفتگوهای صلح است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که کشور در حالت حساسی قرار دارد وفرصتی که برای آمدن صلح درکشور به وجود آمده بود نیز از دست رفته است.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت: «امروز متآسفانه همین قدر از صلح فاصله داریم که سال‌های گذشته داشتیم، اخبار اخیر را شما در باره صلح شنیدید و یک فرصتی که شاید یک فرصت می‌بود برای گشودن یک راه برای صلح درافغانستان آن فرصت هم از دست رفت.»

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ده، ۱۸ سنبله ۱۳۹۸

رییس‌جمهور غنی در هنگام معرفی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفتگوهای صلح را بی آتش‌بس امکان پذیر نمی داند.

آقای غنی می‌گوید که در گفتگوهای صلح جمهوریت قابل معامله نیست و حکومت افغانستان تنها نشانی برای گفتگوهای صلح است.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که کشور در حالت حساسی قرار دارد وفرصتی که برای آمدن صلح درکشور به وجود آمده بود نیز از دست رفته است.

آقای عبدالله در این باره اظهار داشت: «امروز متآسفانه همین قدر از صلح فاصله داریم که سال‌های گذشته داشتیم، اخبار اخیر را شما در باره صلح شنیدید و یک فرصتی که شاید یک فرصت می‌بود برای گشودن یک راه برای صلح درافغانستان آن فرصت هم از دست رفت.»

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews