تازه‌ترین خبرها
ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۱ سرطان ۱۳۹۹

نیویارک تایمز در گزارشی، می‌گوید که روسیه به یک حساب مربوط به شبه نظامیان افغان پول انتقال داده‌است تا این شبه نظامیان سربازان امریکایی را بکشند.

در گزارش این روزنامۀ امریکایی آمده‌است که اطلاعات الکترونیکی به دست آمده نشان می‌دهند پول هنگفتی از حساب بانکی کنترل شده از سوی سازمان اطلاعات نظامی روسیه به یک حساب مرتبط با طالبان بدست مقام‌های امریکایی افتاده‌است.

در حالی‌که رییس‌جمهورغنی سرگرم ارزیابی اوضاع امنیتی زادگاهش – ولایت لوگر - بود، چندین هاوان برمرکز این ولایت شلیک شدند.

شماری از باشنده‌گان ولایت لوگر می‌گویند که امروز در هنگام نشست رییس‌جمهور با مقام‌های این ولایت، هشت هاوان در نزدیکی این نشست فرود آمدند و سپس در هنگام پرواز چرخبال‌های آقای غنی نیز هاوان‌هایی در گیرد و پیش محل نشست بر خورد کردند.

ساعت خبری

طلوع‌نیوز، خبر ساعت ده، ۱۱ سرطان ۱۳۹۹

نیویارک تایمز در گزارشی، می‌گوید که روسیه به یک حساب مربوط به شبه نظامیان افغان پول انتقال داده‌است تا این شبه نظامیان سربازان امریکایی را بکشند.

در گزارش این روزنامۀ امریکایی آمده‌است که اطلاعات الکترونیکی به دست آمده نشان می‌دهند پول هنگفتی از حساب بانکی کنترل شده از سوی سازمان اطلاعات نظامی روسیه به یک حساب مرتبط با طالبان بدست مقام‌های امریکایی افتاده‌است.

در حالی‌که رییس‌جمهورغنی سرگرم ارزیابی اوضاع امنیتی زادگاهش – ولایت لوگر - بود، چندین هاوان برمرکز این ولایت شلیک شدند.

شماری از باشنده‌گان ولایت لوگر می‌گویند که امروز در هنگام نشست رییس‌جمهور با مقام‌های این ولایت، هشت هاوان در نزدیکی این نشست فرود آمدند و سپس در هنگام پرواز چرخبال‌های آقای غنی نیز هاوان‌هایی در گیرد و پیش محل نشست بر خورد کردند.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews