Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز - خبر ساعت شش - ۰۹ دلو ۱۴۰۱

شماری از فارغان صنف دوازدهم از تصمیم تازه حکومت سرپرست که دختران را از ثبت‌نام برای اشتراک در آزمون کانکور دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی منع کرده، انتقاد می‌کنند.

این دانش‌آموزان دختر از امارت اسلامی می‌خواهند که بانوان را اجازه دهد تا به آموزش شان ادامه بدهند.

خبرهای ساعت ۶

طلوع‌نیوز - خبر ساعت شش - ۰۹ دلو ۱۴۰۱

شماری از فارغان صنف دوازدهم از تصمیم تازه حکومت سرپرست که دختران را از ثبت‌نام برای اشتراک در آزمون کانکور دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی منع کرده، انتقاد می‌کنند.

این دانش‌آموزان دختر از امارت اسلامی می‌خواهند که بانوان را اجازه دهد تا به آموزش شان ادامه بدهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews