Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: اتهام‌ها در بارۀ آزار و اذیت جنسی زنان در نهادها

رییس‌جمهور حکم داده‌است که برای بررسی اتهام‌ها دربارۀ آزار و اذیت جنسی زنان درنهادها، یک «سکرتریت ویژه» ایجاد شود.

در این برنامه، گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کرده است.

 

 

 

نیمه روز

نیمه روز: اتهام‌ها در بارۀ آزار و اذیت جنسی زنان در نهادها

رییس‌جمهور حکم داده‌است که برای بررسی اتهام‌ها دربارۀ آزار و اذیت جنسی زنان درنهادها، یک «سکرتریت ویژه» ایجاد شود.

در این برنامه، گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با شبنم صالحی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کرده است.

 

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews