تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه روز: بررسی اظهارات سیاف در باره برگذاری انتخابات

عبدالرب رسول سیاف می‌گوید که سران حکومت جز برگذاری یک انتخابت شفاف راهی دیگری برای تداوم قدرت ندارند.

وی از پیامدهای بدی یک انتخابات ناسالم هشدار می‌دهد و می گوید که راهکارهای انتخاباتی بر بنیاد خواست‌های مردمان کشور و گروه‌های سیاسی باید ساخته شوند.

آقای سیاف با اشاره به تلاش‌های مخالفان سیاسی حکومت می‌گوید که آنان هیچ تصمیمی بی‌جا و خلاف منافع ملی را نخواهند گرفت.

در این برنامه مسعود ملک این موضوع را با عبدالغفار اخلاص سیغانی، آگاه امور سیاسی بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه روز: بررسی اظهارات سیاف در باره برگذاری انتخابات

عبدالرب رسول سیاف می‌گوید که سران حکومت جز برگذاری یک انتخابت شفاف راهی دیگری برای تداوم قدرت ندارند.

وی از پیامدهای بدی یک انتخابات ناسالم هشدار می‌دهد و می گوید که راهکارهای انتخاباتی بر بنیاد خواست‌های مردمان کشور و گروه‌های سیاسی باید ساخته شوند.

آقای سیاف با اشاره به تلاش‌های مخالفان سیاسی حکومت می‌گوید که آنان هیچ تصمیمی بی‌جا و خلاف منافع ملی را نخواهند گرفت.

در این برنامه مسعود ملک این موضوع را با عبدالغفار اخلاص سیغانی، آگاه امور سیاسی بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews