Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
نیمه روز

نیمه ورځ: مشکلات مالی زخمیان نیروهای امنیتی

شماری از سربازان پولیس و ارتش می گویند که پس از زخمی شدن و معلول شدن با مشکلات فراوان مالی رو به رو شده اند.

به گفته این سربازان پولی که برای درمان آنان از سوی حکومت پرداخت می شود بسنده نیست و آنان به گرفتن قرض ناگذیر شده اند تا زخم های شان را درمان نمایند.

وزارت خانه های امور داخله و دفاع ملی می گویند که سربازانی که در میدان های نبرد زخمی و معلول می شوند به آنان حقوق و امتیازهای پرداخت می شود.

دراین برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با سلیم وردک، رییس اجراییه بنیاد مساعدت برای قهرمانان بحث کرده است.

نیمه روز

نیمه ورځ: مشکلات مالی زخمیان نیروهای امنیتی

شماری از سربازان پولیس و ارتش می گویند که پس از زخمی شدن و معلول شدن با مشکلات فراوان مالی رو به رو شده اند.

به گفته این سربازان پولی که برای درمان آنان از سوی حکومت پرداخت می شود بسنده نیست و آنان به گرفتن قرض ناگذیر شده اند تا زخم های شان را درمان نمایند.

وزارت خانه های امور داخله و دفاع ملی می گویند که سربازانی که در میدان های نبرد زخمی و معلول می شوند به آنان حقوق و امتیازهای پرداخت می شود.

دراین برنامه گرداننده فواد اکبرزی این موضوع را با سلیم وردک، رییس اجراییه بنیاد مساعدت برای قهرمانان بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews