Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۸۰ روستا در ولسوالی خان آباد ولایت کندز به دست طالبان سقوط کرد

مقام‌های محلی ولایت کندز می‌گویند که ۸۰ روستا در ولسوالی خان آباد ولایت کندز شام دوشنبه به دست طالبان سقوط کرده است.

محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز با تأیید این خبر می‌گوید که طالبان دو شب پیش براین منطقه حمله کردند و با نیروهای خیزش مردمی درگیر شدند و این روستا ها دوشنبه شب به دست طالبان سقوط کردند.

وی می‌افزاید که در این درگیری‌ها ۱۴ تن از خیزش کنندهگان مردمی کشته و زخمی شدند.

ایوبی ادامه داد که صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شده اند.

مقام های امنیتی تاکنون درباره ی این رویداد چیزی نگفته اند.

اخیرأ شورشیان فعالیت های هراس افگنانه شان را در بخش های شمالی کشور افزایش داده اند و نیز هراس افگنان شماری از بخش‌های این ولایت‌ها را به دست گرفته‌‌اند.

۸۰ روستا در ولسوالی خان آباد ولایت کندز به دست طالبان سقوط کرد

مقام‌های محلی ولایت کندز می‌گویند که ۸۰ روستا در ولسوالی خان آباد ولایت کندز شام دوشنبه به دست طال

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت کندز می‌گویند که ۸۰ روستا در ولسوالی خان آباد ولایت کندز شام دوشنبه به دست طالبان سقوط کرده است.

محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندز با تأیید این خبر می‌گوید که طالبان دو شب پیش براین منطقه حمله کردند و با نیروهای خیزش مردمی درگیر شدند و این روستا ها دوشنبه شب به دست طالبان سقوط کردند.

وی می‌افزاید که در این درگیری‌ها ۱۴ تن از خیزش کنندهگان مردمی کشته و زخمی شدند.

ایوبی ادامه داد که صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شده اند.

مقام های امنیتی تاکنون درباره ی این رویداد چیزی نگفته اند.

اخیرأ شورشیان فعالیت های هراس افگنانه شان را در بخش های شمالی کشور افزایش داده اند و نیز هراس افگنان شماری از بخش‌های این ولایت‌ها را به دست گرفته‌‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره