تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی خواجه‌غار تخار

گزارش‌ها از ولایت تخار می‌رسانند که نیروهای امنیتی به رهبری محمد یاسین ضیأ والی این ولایت مرکز شهر ولسوالی خواجهغار را دوباره به تصرف خود در آوردند.

مقام‌های محلی می‌گویند که والی تخار صبح روز دوشنبه از سوی پل کوکچه رهبری نبرد را بر عهده گرفت و این نبرد هنوز هم ادامه دارد.

مقام‌ها می‌گویند که نیروهای امنیتی توانستند شورشیان طالب را دوباره از مرکزاین ولسوالی به عقب برانند.

والی تخار در این باره گفت: «هم اکنون نبرد در روستای قوروق میان دو طرف ادامه دارد و قرار است تا ساعات دیگر نیروهای امنیتی تا ولسوالی دشت ارچی کندز پیشروی کنند.»

مقامهای امنیتی می‌گویند که در این نبرد به طالبان تلفات سنگین وارد شده است و آمار آن تا هنوز مشخص نشده، اما تا کنون شش جسد آنان در میدان نبرد باقی مانده است.

آقای ضیأ افزود: «متأسفانه در این نبرد به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده است. ۴ نفر امنیتی شهید شده و ۷ تن دیگر شان مجروح شده اند.»

مقامهای محلی می‌گویند که نیروهای کمکی از تالقان مرکز این ولایت به خواجه غار رسیده اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، طالبان حملات شان را هفتۀ گذشته بر بخش‌هایی از این ولایت آغاز کردند.

وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی خواجه‌غار تخار

گزارش‌ها از ولایت تخار می‌رسانند که نیروهای امنیتی به رهبری محمد یاسین ضیأ والی این ولایت مرکز شهر

Thumbnail

گزارش‌ها از ولایت تخار می‌رسانند که نیروهای امنیتی به رهبری محمد یاسین ضیأ والی این ولایت مرکز شهر ولسوالی خواجهغار را دوباره به تصرف خود در آوردند.

مقام‌های محلی می‌گویند که والی تخار صبح روز دوشنبه از سوی پل کوکچه رهبری نبرد را بر عهده گرفت و این نبرد هنوز هم ادامه دارد.

مقام‌ها می‌گویند که نیروهای امنیتی توانستند شورشیان طالب را دوباره از مرکزاین ولسوالی به عقب برانند.

والی تخار در این باره گفت: «هم اکنون نبرد در روستای قوروق میان دو طرف ادامه دارد و قرار است تا ساعات دیگر نیروهای امنیتی تا ولسوالی دشت ارچی کندز پیشروی کنند.»

مقامهای امنیتی می‌گویند که در این نبرد به طالبان تلفات سنگین وارد شده است و آمار آن تا هنوز مشخص نشده، اما تا کنون شش جسد آنان در میدان نبرد باقی مانده است.

آقای ضیأ افزود: «متأسفانه در این نبرد به نیروهای امنیتی نیز تلفات وارد شده است. ۴ نفر امنیتی شهید شده و ۷ تن دیگر شان مجروح شده اند.»

مقامهای محلی می‌گویند که نیروهای کمکی از تالقان مرکز این ولایت به خواجه غار رسیده اند.

بر بنیاد گزارش‌ها، طالبان حملات شان را هفتۀ گذشته بر بخش‌هایی از این ولایت آغاز کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره